Deviperizacija | Beograd | Srbija | EkoTim

Čišćenje ventilacija

Prljave masne naslage u ventilacionoj haubi i odvodima u vašoj komercijalnoj kuhinji su kao okidač za vatru. Svaki objekat koji prži ili kuva hranu komercijalno bi trebalo da ima kuhinju ventilacionu haubu i sistem koji se čisti redovno, što je regulisano zakonom o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015).

Da biste zakazali ventilaciono odmašćivanje i čišćenje u Vašem restoranu ili komercijalnoj kuhinji, pozovite nas već danas na 063/224-334

Određene industrije koje bi trebale da budu svesne potrebe za ventilacionim čišćenjem:

 • - Restorani i brza hrana
 • - Hoteli
 • - Starački domovi
 • - Predškolske ustanove
 • - Bolnice i domovi zdravlja
 • - Banke
 • - Crkve
 • - Kongresni centri
 • - Škole (osnovne, srednje i visoko školske kafeterije)
 • - Univerziteti (područja spremanje i pripreme hrane)
 • - Pozorišta
 • - Vaspitno popravne ustanove i zavodi za izvršenje sankcija

Čist otvor hauba i izduvni sistem može drastično smanjiti šanse od požara u objektu Vaše komercijalne kuhinje, restorana ili objekta za pripremu hrane. Kao jedan od primarnih sistema za odbranu od požara u svim vrstama komercijalnih kuhinja je Vaša hauba i izduvni sistem koji treba da prođu redovno održavanje.

Eko-Tim Vent tehničari mogu da obezbede da Vaš prostor ima čist ventilacioni sistem. Pored smanjenja opasnosti od požara, redovno čišćenje izduvnog sistema je takođe efikasno u uklanjanju toplote i mirisa iz kuhinje Vašeg restorana. Neke od usluga koje tehničari Eko-Tim Venta obezbeđuju su:

 • - Hemijsko i mehaničko čišćenje unutrašnjosti i spoljašnjosti kuhinjskih aspiratora / hauba specijalnim odmašćivačima.
 • - Dezinfekcija klimatizacija i ventilacionih sistema za šta imamo posebna odobrenja i rešenja Ministarstva zdravlja.
 • - Zamena svih vrsta filtera (ugljani filteri / filteri sa aktivnim ugljem, elektrostatički filteri, filteri haube itd.)
 • - Čišćenje parovodnih i dimovodnih tunela
 • - Održavanje, čišćenje i reparacija izduvnog ventilatora

Redovnim i kvalitetnim održavanjem čistoće Vaših filtera omogućujete dugoročniju čistoću i nesmetan rad ventilacionog sistema u Vašem objektu, mehanički sprečavate mogućnosti samozapaljenja i ispunjavate zakonske obveze prema Pravilniku o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata.

Urednim održavanjem smanjujete mogućnost neželjenih posledica sanitarne, komunalne i protivpožarne inspekcije.

Na pregled terena dolazimo u terminu prilagođenom poslovnim obvezama naručioca - čišćenje se obavlja po Vašem rasporedu.

ventilacija ventilacija