vrste insekticida

Poslednjih godina, sve više slušamo o prošlim vremenima i kako više ništa nije isto. Promena klime, pa superćelijske oluje, vetrovi, poplave, onda neke nove bube, insekti, a ni voće i povrće nema više onu svoju slast. Vremena se menjaju, a ljudi ostaju u istom onom ubeđenju da oni nemaju ništa sa tim. Složićete se, istina je negde između.

Na primer, već odavno isti ti ljudi koriste različita hemijska sredstva, takozvane insekticide kako bi olakšali poljoprivrednu proizvodnju, ali i podigli prinose pojedinih biljnih kultura. Iako je želja najbolja, dešava se da preterana upotreba tih preparata dovede do prezasićenja zemljišta, gubljenja primarnih ukusa voća i povrća, kao i pojave novih insekata imunih na te preparate. Sve to uslovilo je razvoj novih vrsta preparata i tako u krug.

Šta su insekticidi?

Kada bi vas neko pitao da li znate šta su insekticidi, da li biste znali odgovor? Mi ćemo vam pomoći. Po nekoj šire prihvaćenoj definiciji, insekticidi su hemijska jedinjenja koja se koriste za uništavnje štetnih insekata. Prvi vidovi insekticida pojavili su se još krajem XVII veka, da bi svoj razvoj nastavili tokom XVIII i XIX veka. Razvoj i usavršavanje insekticida pratio je razvoj industrije i hemije, posebno krajem XIX i u prvoj polovini XX veka.

Insekticidi danas imaju široku primenu. Pored poljoprovrede, gde imaju važnu ulogu u zaštiti i pravilnom razvoju biljnih kultura, insekticidi su veoma značajni i u drugim oblastima. Pa tako, primena insekticida veoma je važna i bitna i u:

 • Domaćinstvima – kao zaštita od muva, komaraca, mrava, protiv smrdibuba i drugih insekata;
 • Zdravstvu – kao sredstvo u borbi protiv zaraznih bolesti. Tretmani protiv komaraca na otvorenom, izazivača malarije ili krpelja, prenosioca lajamske bolesti;
 • Veterini – kao tretman u borbi protiv krpelja, buva i drugih, za kućne ljubimce, potencijalno opasnih insekata;
 • Hortikulturi – insekticidi za cveće u tretmanu biljaka i njihovoj zaštiti;
 • Industriji hrane i skladištima – dezinfekcija i tretiranje prostora, kako bi se sprečila konatminacija i uništavanje hrane.

Danas postoji širok izbor insekticida, koji se prema različitim kriterijumima, međusobno dele na više manjih podgrupa.

Podela insekticida prema fizičkom stanju

U zavisnosti od stanja u kome se nalaze u trenutku primene, insekticidi se dele na: čvrste, tečne i gasovite insekticide.

Čvrsti insekticidi se najčešće javljaju u vidu praškastih i insekticida u obliku granula, koji se postavljaju u zemljište i na travnjake, kao zaštita od potencijalno štetnih insekata.

Tečni insekticidi, kako samo ime i kaže javljaju se u tečnom stanju. Obično se radi o koncentrovanim rastvorima i aeroslima, koji se prema tačno utvrđenom uputstvu rastvaraju i predstavljaju efikasno sredstvo u borbi protiv štetočina.

Gasoviti insekticidi se javljaju u vidu sprejeva i čine za upotrebu lako i jednostavno sredstvo u borbi štetnih i dosadnih insekata.

Insekticidi prema toksičnom dejstvu

U zavisnosti od toga kako deluju na insekte, insekticidi se dele na:

 • Utrobne – deluju na unutrašnje, probavne organe, nakon što ih insekti unesu u sebe,
 • Dodirne – nakon kontakta sa biljkom ili životinjom, ispoljavaju svoju toksičnost i uništavaju štetočinu;
 • Gasovite – insekticidi koji se unose disajnim putevima, nakon čega započinju svoje dejstvo;
 • Sistemične – svi oni insekticidi koji indirektno, preko biljaka deluju na štetne insekte. Nakon što grizu delove biljke ili sišu njen sok, insekti unose i insekticid u svoj organizam, nakon čega on započinje svoje dejstvo;
 • Polivalentne – u pitanju su svi oni insekticidi koji deluju višestruko na štetočine, i to utrobno, kontaktno, ili unošenjem u sistem organa za disanje. Oni su veoma efikasni jer imaju širi spektar dejstva na iste, ali i različite insekte štetočine.

Insekticidi prema načinu primene

Prema mestu i načinu primene, postoji više različitih vrsta insekticida.

 • Primena preko zemljišta – tretiranje zemljišta insekticidima, nakon čega ih biljke upijaju, a štetnost na insekte nastaje kada insekti krenu da konzumiraju biljku;
 • Zimsko tretiranje voćaka i vinove loze – poznato kao zimsko prskanje i preventiva u borbi sa štetnim insektima;
 • Insekticidi za tretiranje semena, rasada i sadnog materijala – specifičan postupak pri kome se seme i rasad biljke ciljano oblažu odgovarajućim insekticidom kako bi se buduća biljka već u startu zaštitila od potencijalno štetnih insekata;
 • Insekticidi za suzbijanje grinja i drugih štetnih insekata u skladištu – veoma važni insekticidi koji štite skladišta i useve u njima i sprečavaju kolektivno zaražavanje, kontaminiranje i uništavanje useva;
 • Insekticidi za folijarno tretiranje – podrazumeva prsakanje biljaka, odnosno njenih nadzemnih delova, lista, stabla, cveta;
 • Insekticidi za tretiranje drveta – su veoma važni za zaštitu sirovog drveta, trupaca, a kasnije i građe kako bi se isti zaštitili od štetnih insekata, sprečilo njihovo propadanje u kratkom roku i sprečila znatno veća šteta, kada se drvo kao gotov proizvod unese u objekat.

Sistemični insekticidi

U ovu, veoma važnu grupu, insekticida, ubrajaju se svi oni insekticidi koji svoje dejstvo ispoljavaju preko biljaka. Naime, da bi se biljke zaštitile, one se tretiraju nekim od sistemičnih insekticida, koji se plasiraju preko zemljišta ili folijarno. Bez obzira da li ulazi u samu biljku putem korena ili preko lista i drugih nadzemnih organa, insekt štetočina kada krene da se hrani tom biljkom, konzumira neki njen deo, u sebe unosi insekticid koji tada započinje svoje dejstvo i uništava sada, svog novog domaćina. Drugim rečima, sistemični insekticidi indirektno deluju na štetočinu, izazivajući poremećaje u centralnom nervnom sistemu, što rezultira uginućem.

Najpoznatiji sistemični insekticidi su: tonus, koji je je ujedno i najtraženiji, jer pokriva širu grupu biljnih vrsta. Odličan je u zaštiti i suzbijanju štetočina u povrtarstvu, voćarstvu i duvanu. Pored tonusa, veoma važan je i alverde insekticid efikasan u borbi protiv krompirove zlatice, ali i gusenice sovice na kupusu, zelenoj salati, paprici, paradajizu…

Kao veoma efikasan sistemični insekticid pokazao se i afinex, insekticid protiv krompirove zlatice, biljne vaši, trešnjine muve, insekticid širokog spektra delovanja na insekte u različitim razvojnim stadijumima. Confidor je još jedan sistemični insekticid koji se primenjuje u borbi protiv krompirove zlatice, lisne vaši, tripsa… Veoma značajnu ulogu ima i  gaucho, koji se koristi za zaštitu semena šećerne repe i ječma, ali i za zaštitu kultura od lisne vaši.

Kontaktni insekticidi

Za razliku od sistemskih, kontaktni insekticidi deluju direktno na štetnog insekta. U ovoj grupi, posebno se izdvajaju: grom, insekticid sa širokim dejstvom i zaštitom voća, povrća, vinove loze, uljane repice; polux, ništa manje značajan u zaštiti povrća, vinove loze, strnih žita, duvana; plures za suzbijanje pšenične pijavice, lisne vaši, lisne mušice, dok je ampligo efikasan u borbi protiv kukuruznog plamenca.

U grupu efikasnih kontaktnih insekticida ubrajaju se i coragen, fastac, insekticid sa izraženim dejstvom na odrasle jedinke i larve, efikasan u borbi sa jabukinim smotavcem, kukuruznim plamencem, kruškinom buvom.

Prirodni insekticid za biljke

Primena insekticida u savremenom svetu je više nego neophodna. Međutim, nekontrolisana i nestručna primena veoma često dovodi do ozbiljnih problema, koji se manifestuju kao prezasićenje zemljišta, sve veća rezistentnost insekata i slično. Da bi se primena insekticida svela na razumnu meru, treba odgovorno prići rešavanju problema. Pitate se šta to znači? To znači da se nekada problem mora rešavati tačno određenim insekticidima, a ne najagresivnijim sredstvima za što brže rešavanje problema. Takođe efikasna i uspešna zaštita nekada se može postići i prirodnim metodama, odnosno primenom prirodnih insekticida.

Kao veoma efikasna i korisna sredstva pokazali su se: kopriva, mleko, sirće, soda bikarbona, začini, kadifa cveće, beli luk. Većina navedenih prirodnih sastojaka veoma je važna u borbi protiv lisne vaši, jedne od najčešćih neprijatelja voćki. Uvrtanje lista i otpadanje jabuka, krušaka, šljiva, posledica je upravo lisnih vaši. Primena insekticida protiv ove štetočine je efikasna, ali se tom primenom uništavaju i korisni insekti, primera radi bubamare koje predstavljaju prirodnog neprijatelja lisnih vaši. Da bi bubamare opstale, neophodno je lisne vaši prskati kombinacijom sirćeta, sode i vode, talogom koprive, koja je više dana ili čak tokom čitave zime bila potopljena u vodi. Takođe, kao veoma efikasno sredstvo pokazao se rastvor različitih začina, bibera, karanfilića, cimeta, koji nagrizaju meko telo lisnih vaši.

Kadifa je jedno lepo, šareno i mirisno cveće, koje pored užitka pruža i zaštitu. Naime, njen opojni miris rasteruje glodare, ali i druge štetočine koje se nalaze u zemljištu. Maslačak, kao široko rasprostranjeno livadsko cveće, značajno je kao sastojak u spravljanju tečnosti, kojom se tretira štitasta vaš, grinje, jabukina lisna buva i slično.

Primena prirodnih preparata je delotvorna, ali zahteva dugotrajno delovanje. Upravo iz tog razloga ljudi mnogo češće primenjuju insekticide, koji imaju brže i efikasnije delovanje.

Suština cele priče jeste da je borba sa insektima štetočinama neophodna. Da li ćete se odlučiti za insekticide ili njihove prirodne varijante, zavisi od stepena zaražavanja biljaka i brzine reakcije. U početnim fazama, prirodni insekticidi lepo mogu rešiti problem. U svim ostalim slučajevima na raspolaganju vam stoje insekticidi kao hemijska jedinjenja, koje morate koristiti baš kako je propisano. U protivnom, borba sa štetočinama će biti duga i zahtevna.