Šta je dezinfekcija

Dezinfekcija označava postupak usmeren na uništenje najvećeg broja patogenih mikroorganizama na telima, predmetima, materijalima ili u prostoru. Sama dezinfekcija predstavlja radnje u kojima se koriste odgovarajuće dezinfekcijske metode i proizvodi za borbu protiv mikroorganizama (virusi, bakterije, gljivice…) kojima se sprečava zaraza. Njegova svrha je da smanji broj mikroorganizama na takav nivo da se rizik od prenošenja infekcije svede na minimum.

Kada se sprovode mere dezinfekcije

Mere dezinfekcije se svakodnevno sprovode u periodu pre pojave bolesti, a intenziviraju nakon pojave bolesti (epidemija) i sprovode se istim merama i tehničkim postupcima kao pri izvođenju dezinfekcije u protivepidemijske svrhe.

Metode dezinfekcije

 1. Mehanička metoda dezinfekcije

  Mehaničke metode podrazumevaju uklanjanje mikroorganizama mehaničkim putem (čišćenjem, ribanjem, krečenjem, usisavanjem, pranjem i slično)

 2. Fizička metoda dezinfekcije

  Fizičke metode postižu se dejstvom toplote i ultraljubičastim zracima u skladu sa standardom.

 3. Hemijske metode dezinfekcije

  Hemijska metoda postiže se antiseptičkim i dezinfekcionim sredstvima.
  U dezinfekciona i antiseptička sredstva se ubrajaju hemijska jedinjenja koja deluju na mikroorganizame tako što ih ubijaju ili oštećuju njihove ćelije.
  Dezinficijensi su ispitano i registrovano hemijsko sredstvo putem kojeg se vrši dezinfekcija.Dezinfekciona sredstva smanjuju broj mikroorganizama na predmetima i u prostorijama.
  Antiseptička sredstva rade to isto samo na koži i sluzokožama. Ovde se ne radi o potpunom uništavanju mikroorganizama već se samo smanjuje mogućnost da oni izazovu infekciju.

dezinfekcija poslovnog prostora

U zavisnosti od vrste mikroorganizma, vremena i uslova delovanja dezinfekcija može da se podeli na

1

Preventivna dezinfekcija

Kao što sam naziv kaže, ovaj vid dezinfekcije vrši se preventivno. Preventivna dezinfekcija i uništavanje uzročnika zaraznih bolesti u spoljnoj sredini radi svođenja njihovog broja na nivo bezopasan za ljudsko zdravlje. Svakodnevnu preventivnu primenu u zdravstvenim ustanovama, prehrambenim mestima, školama…

2

Tekuća dezinfekcija

Tekuća dezinfekcija koja se ciljano sprovodi posebno u slučajevima pojave bolesti ljudi ili životinja. Predstavlja ciljanu dezinfekciju, i sprovodi se sve vreme trajanja bolesti.

3

Završna dezinfekcija

Završna dezinfekcija sprovodi se na prostor nakon prestanka bolesti. Podrazumeva dezinfekciju prostora, objekata ili predmeta koje su koristili zaraženi u kontrolisanim uslovima.

Kako se treba pripremiti za tretman dezinfekcije

Pre postupka primene dezinficijensa (dezinfectant), tretirane površine potrebno je prethodno očistiti od nečistoća, a potom je potrebno izvršiti i sanitarno pranje površina, npr poda, na kojima se nakon sušenja može izvršiti tretiranje dezinficijensom za uništenje mikroba. Preporuka je koristiti adekvatnu opremu, dezinfekciono sredstvo, rukavice i maska, za zaštitu od štetnih dejstva onih sredstava za čišćenje koja mogu oštetiti kožu.

Proizvodi, sredstvo i rastvor, na bazi hlora, alkohol, gel, u određenoj koncentraciji, primenjeno u predviđenom vremenu, efikasno uništavaju mikroorganizme ispoljavajući svoja dejstva. Potpuno dejstvo se postiže ako pratite uputstvo za upotrebu, ekspozicije, a nakon što se preparat koristi, deluje i proces je gotov, efekat je vidljiv, a moguće je ponoviti proces na isti način nakon određenog perioda, ukoliko je reč o specifičnoj situaciji koju zahtevaju higijena i zdravlje posebno je potrebno da se vodi računa o procedurama.

dezinfekcija beograd

Eko Tim vrši vrste dezinfekcije

 1. Dezinfekcija stambenih i poslovnih prostora
 2. Dezinfekcija radnog prostora
 3. Dezinfekcija vozila
 4. Dezinfekcija prostorija i predmeta opšte upotrebe
 5. Dezinfekcija nakon poplava i izlivanja kanalizacija
 6. Dezinfekcija nakon smrtnog slučaja
 7. Dezinfekcija u objektima zdravstvenih organizacija organizacija socijalne zaštite
 8. Dezinfekcija u objektima za kolektivni boravak dece i omladine (vrtići, škole…)
 9. Dezinfekcija teretana i drugih sportskih objekata
 10. Dezinfekcija farmi i hladnjača

Eko Tim služba za dezinfekciju

Zaštitite svoj dom, kancelariju ili radno mesto.
Eko Tim dezinfekciju kompletnog prostora i  vazduha vrši električnim ULV aerosol generatorom metodom takozvanog hladnog zamagljivanja.
Koristimo najsavremeniju opremu, tehniku, pristup i metodu da osiguramo najefikasniji i najsigurniji postupak dezinfekcije. Proizvodi i oprema koji se koriste su visokog standarda.

Eko Tim agencija nudi snažne visokokvalitetne usluge dezinfekcije koje ubijaju i sprečavaju širenje virusa, bakterija i ostalih mikroorganizama. ULV aerosol generatorom raspršuje sitne mikronske čestice koje ciljaju sve površine kao što su zidovi, podovi konstrukcije, ventilacija i sva nepristupačna područja.

Sva dezinfekciona sredstva, dezinficijens, koja koristimo imaju visoku efikasnost, sistem protiv širenja i uklanjanja virusa i bakterija, kako u zatvorenim prostorima, tako i na svim površinama, sigurna su za ljude i kućne ljubimce, sa ciljem zaštite životne sredine. Ova se usluga može bezbedno koristiti na mestima za pripremu i rukovanje hranom uz poštovanje svih mera nakon delovanja proizvoda. Dezinfekciju bi trebalo redovno sprovoditi u javnim objektima ili prostorima u kojima boravi više ljudi.

Covid-19 dezinfekcija cena – pogledajte ovde

Vrste mikroorganizama

Migroorganizmi su oku nevidljivi živi organizmi prisutni svuda u prirodi. Prema načinu život i uticaju na ljude i okolinu mikroorganizme možemo podeliti na korisne i štetne ili indiferentne.

Saprofiti – korisni mikroorganizmi

Korisni mikroorganizmi ili saprofiti važni su za održavanje bioloških i ekoloških sistema, u ljudskom organizmu pripadaju fiziološkoj flori domaćina i žive na koži, gde svojom aktivnošću pomažu odvijanju fizioloških procesa. U proizvodnji neki mikroorganizmi koriste se radi postizanja željenih hemijskih procesa u mleku i mlečnim proizvodima, u proizvodnji lekova, kvasca, piva i alkohola. U životnoj sredini mikroorganizmi obavljaju korisne biohemijske procese u zemljištu i podzemnim vodama.

Patogeni -štetni mikroorganizmi

Štetni mikroorganizmi izazivaju zarazne bolesti kod ljudi i životinja te neželjeno kvarenje namirnica. Mikroorganizme koji su uzročnici zaraznih bolesti nazivamo patogeni. Uslovno patogenima nazivamo one mikroorganizme koji se u nekim delovima tela normalno nalaze ne izazivajući smetnje, ali ako se nađu na drugom mestu u ljudskom organizmu, izazivaju bolest.

Načini uništavanje mikroorganizama

Mehanička oštećenja (nadzvučne vibracije, hipo i hipertoni rastvori)
Promena DNK (jonizirajuće zračenje, UV zračenje)
Denaturacija belančevina (kiseline i baze, alkoholi, visoka temperatura)
Delovanje na ćelijsku opnu (deterdzenti, fenoli)
Delovanje na reaktivne grupe proteina (oksidansi, soli teških metala)
Delovanja na prostetičke grupe enzima (cijanidi, vodonik sulfid)

Dezinfekcija i sterilizacija prostora

Naše usluge dezinfekcije i sanitarne zaštite pružaju dodatni element sigurnosti za sprečavanje širenja zaraze. Posedujemo sve potrebne licence kao i rešenje Ministarstva zdravlja za obavljanje usluga dezinfekcije u svim javnim, komercijalnim i stambenim objektima po najvišim standardima. Profesionalno obavljamo posao, sve vrste dezinfekcije, i u mogućnosti smo da ispoštujemo i najkomplikovaniji zahtev. Dezinfekciju prostora vršimo na teritoriji Beograda i Srbije, a ispostava Eko Tim Subotica pokriva region Novi Sad, Vojovodina i severna Bačka.