Zaštita od ptica

Zaštita od ptica

Današnji gradovi svojom gradnjom, arhitekturom i pratećim sadržajima prognanim životinjama iz prirode povratak i suživot sa čovekom u novim okolnostima – samo za one vrste koje se mogu prilagoditi.

Ptice u epidemiološkom smislu predstavljaju značajan recipijent niza zaraznih bolesti, posebno one vrste koje u potrazi za hranom pretražuju smetlišta ili sa našom hranom ukrštaju puteve ili se hrane malim glodarima ili nisu ostajalice ili selice. Njihov odnos sa čovekom vezan je za prehranu semenjem i biljkama, za ulazak u dvorišta i hale prehrambene industrije, boravak na olucima, balkonima i prozorima, defekaciju na rublje u procesu sušenja ali i za građenje gnezda na ili u usisima ventilacionih i klimatizacionih sistema, gde pored ostalog (perja, olupine jaja, leševa, materijala za gnezda) obilno ostavljaju ptičiji izmet. Tu se nađe i čitav niz parazita koji na njima borave (stenice, buve, uši, krpelji, grinje) koji međusobno izmenjuju ili ih napuštaju tražeći nove domaćine ili dijapauzu. Od ptica najzanimljiviji su u tom pogledu domaći golub, domaći vrabac, vrane i dr.

U smislu počinjenih šteta jedan golub pojede 23,40 kg hrane, te izluči 2,5 kg izmeta u toku jedne godine (Gregurić i sur., 1992.). Što prema upoređivanju sa količinama štete na hrani koje nanesu pacovi, ptice sa razlogom zaslužuju ime „letećih pacova“.

Količine izlučevina (izmeta) mogu ponekada u potkrovljima poprimiti zastrašujuće razmere, tako na primer samo jedan par golubova izluči na nekom tavanu i do 50 kg gvana kroz jednu godinu dana. Pored toga sastav govana uslovljava hemijske i fizičke procese koji oštećuju podloge i površine na kojima su nanešeni i tako spomenicima kulture ili umetničkim delima nanose katastrofalne štete. Uz to čest boravak golubova u skladištima poljoprivrednih proizvoda ili u prostorijama u prehrambenim industrijama, dovodi do značajne narušenosti čistoće prostora ili gradske okoline u kojima oni žive.

Ceneći zdravstveni, estetski i ekonomski značaj zaštite od ptica i njihovog delovanja na ljudsko zdravlje, proizvode i površine „EKO-Tim“ provodi mere zaštite od ptica primenom mehaničkih barijera. Ovakav vid zaštite predstavlja trajno rešenje zaštite određenog prostora od aktivnosti ptica. Mehaničke barijere postavljaju se u vidu „šiljaka“ postavljenih na svim mestima gde je omogućeno njihovo zadržavanje čime se potiže onemogužavanje zadržavanja na određenom prostoru, kao i postavljanjem zaštitnih mreža sa električnim naponom kod zaštite složenijih kompleksa najčešće spomenika kulture.

Eko-Tim sprovodi zaštitu od ptica sledećim metodama:

Igličasta zaštita

Igličasta zaštita je izrađena od nerđajućeg čelika i polikarbonantne baze otporne na vremenske prilike i na temperaturu od -40 do +150oC. Zaštita od ptica postavljanjem iglica je prirodna i vrlo efikasna u zaštiti od golubova, vrabaca, svraka, vrana i drugih ptica. Iglice su savitljive i zatupljene na vrhu, tako da predstavljaju mehaničku prepreku za ptice, blago ih odgurujući od površine na kojoj je postavljena zaštita i tako u potpunosti onemogućava njihovo pristajanje, zadržavanje i gnežđenje. Igličasta zaštita je nestabilna i neprijatna za pticu tako da će sprečiti njihovo sletanje na krov, terasu, prozor i ostale ravne i krive površine. Prepreke ne povređuju ptice, već ih samo odvraćaju od namere, a na kraju primoravaju da zauvek promene mesto sletanja i zadržavanja.

Iglice mogu biti instalirane na ravnim krovovima, pločicama, na klima uređajima, na svim vrstama podloga, od kamena, stakla, lima, cigle, drveta i metala.

Prednosti zaštite postavljanjem iglica:

  • ekonomičan i lak za instalaciju
  • efikasno odvraća ptice zauvek
  • ekološka zaštita
  • humana zaštita (ne povređuje ptice)
  • jednokratno ulaganje i vek trajanja neograničen

Specifikacija:

Baza: Polikarbonatna plastika UV tretirana
Iglice: Nerđajući čelik
Prečnik iglice: 1 mm
Dužina iglica: 10 cm
Broj iglica: 40
Dužina baze: 50 cm
Širina (raspon) iglica: 6 cm (unutrašnje), 13 cm (spoljne)

MREŽA ZA ZAŠTITU OD PTICA je mehanička zaštita od svih vrsta ptica.

Mreža se koristi za zaštitu svetlarnika, balkona, lođa, nadstrešnica, prozora, klima komora, bašta, drveća i dr. Mreža je jako diskretna i gotovo neprimetna kada se postavi. Mreža je napravljena od 100% Polipropilena (PP) koji je UV tretiran.

Specifikacija:

  • Boja: crna Materijal: 100% polipropilen
  • Dimenzije: 300m*2m, 3m ili 4m rolna
  • Otvori (okca):19mm*19mm(+/-1.5mm) ili 30mm * 30 mm
  • Prečnik rolne: 45cm/roll
  • Težina: 40g/m2