Zaštita od ptica, letećih štetočina

Današnji gradovi svojom gradnjom, arhitekturom i pratećim sadržajima prognanim životinjama iz prirode povratak i suživot sa čovekom u novim okolnostima – samo za one vrste koje se mogu prilagoditi.

Ptice u epidemiološkom smislu predstavljaju značajan recipijent niza zaraznih bolesti, posebno one vrste koje u potrazi za hranom pretražuju smetlišta ili sa našom hranom ukrštaju puteve ili se hrane malim glodarima ili nisu ostajalice ili selice. Njihov odnos sa čovekom vezan je za prehranu semenjem i biljkama, za ulazak u dvorišta i hale prehrambene industrije, boravak na olucima, balkonima i prozorima, defekaciju na rublje u procesu sušenja ali i za građenje gnezda na ili u usisima ventilacionih i klimatizacionih sistema, gde pored ostalog (perja, olupine jaja, leševa, materijala za gnezda) obilno ostavljaju ptičiji izmet. Tu se nađe i čitav niz parazita koji na njima borave (stenice, buve, uši, krpelji, grinje) koji međusobno izmenjuju ili ih napuštaju tražeći nove domaćine ili dijapauzu. Od ptica najzanimljiviji su u tom pogledu domaći golub, domaći vrabac, vrane i druge.

U smislu počinjenih šteta jedan golub pojede 23,4kg hrane, te izluči 2,5kg izmeta u toku jedne godine (Gregurić i sur., 1992.). Što prema upoređivanju sa količinama štete na hrani koje nanesu pacovi, ptice sa razlogom zaslužuju ime „leteći pacovi“.

 

Količine izlučevina (izmeta) mogu ponekada u potkrovljima poprimiti zastrašujuće razmere, tako na primer samo jedan par golubova izluči na nekom tavanu i do 50kg izmeta kroz jednu kalendarsku godinu. Pored toga sastav izmeta uslovljava hemijske i fizičke procese koji oštećuju podloge i površine na kojima su nanešeni i tako spomenicima kulture ili umetničkim delima nanose katastrofalne štete. Uz to čest boravak golubova u skladištima poljoprivrednih proizvoda ili u prostorijama u prehrambenim industrijama, dovodi do značajne narušenosti čistoće prostora ili gradske okoline u kojima oni žive.

 

Ceneći zdravstveni, estetski i ekonomski značaj zaštite od ptica i njihovog delovanja na ljudsko zdravlje, proizvode i površine Eko Tim provodi mere zaštite od ptica primenom mehaničkih barijera. Ovakav vid zaštite predstavlja trajno rešenje zaštite određenog prostora od aktivnosti ptica. Mehaničke barijere postavljaju se u vidu šiljaka postavljenih na svim mestima gde je omogućeno njihovo zadržavanje čime se potiže onemogužavanje zadržavanja na određenom prostoru, kao i postavljanjem zaštitnih mreža sa električnim naponom kod zaštite složenijih kompleksa najčešće spomenika kulture.

zaštita protiv golubova

Eko Tim sprovodi zaštitu od ptica sledećim metodama

Mehanička zaštita od ptica

Igličasta zaštita od svih vrsta ptica

Igličasta zaštita od ptica je izrađena od nerđajućeg čelika i polikarbonantne baze otporne na vremenske prilike i na temperaturu od -40 do +150°C. Zaštita od ptica postavljanjem iglica je prirodna i vrlo efikasna u zaštiti od golubova, vrabaca, svraka, vrana i drugih ptica. Iglice su savitljive i zatupljene na vrhu, tako da predstavljaju mehaničku prepreku za ptice, blago ih odgurujući od površine na kojoj je postavljena zaštita i tako u potpunosti onemogućava njihovo pristajanje, zadržavanje i gnežđenje. Igličasta zaštita je nestabilna i neprijatna za pticu tako da će sprečiti njihovo sletanje na krov, terasu, prozor i ostale ravne i krive površine. Prepreke ne povređuju ptice, već ih samo odvraćaju od namere, a na kraju primoravaju da zauvek promene mesto sletanja i zadržavanja.

Iglice mogu biti instalirane na ravnim krovovima, pločicama, na klima uređajima, na svim vrstama podloga, od kamena, stakla, lima, cigle, drveta i metala.

Prednosti zaštite postavljanjem iglica

  • ekonomičan i lak za instalaciju
  • efikasno odvraća ptice zauvek
  • ekološka zaštita
  • humana zaštita (ne povređuje ptice)
  • jednokratno ulaganje i vek trajanja neograničen

Specifikacija iglica

Baza: Polikarbonatna plastika UV tretirana
Iglice: Nerđajući čelik
Prečnik iglice: 1mm
Dužina iglica: 10cm
Broj iglica: 40
Dužina baze: 50cm
Širina (raspon) iglica: 6cm (unutrašnje), 13cm (spoljne)

igličasta zaštita od ptica
mreža protiv ptica

Mehanička zaštita od ptica

Mreža za zaštitu od svih vrsta ptica

Mreža za zaštitu od ptica se koristi za zaštitu svetlarnika, balkona, lođa, nadstrešnica, prozora, klima komora, bašta, drveća i dr. Mreža je jako diskretna i gotovo neprimetna kada se postavi. Mreža je napravljena od 100% Polipropilena (PP) koji je UV tretiran.

Specifikacija mreže

  • Boja: crna Materijal: 100% polipropilen
  • Dimenzije: 300m x 2m, 3m ili 4m rolna
  • Otvori (okca):19mm x 19mm(+/-1.5mm) ili 30mm x 30 mm
  • Prečnik rolne: 45cm/roll
  • Težina: 40g/m²

Biološka zaštita od ptica

Jastreb i Soko

Eko Tim je kompanija koja koristi jastrebe i sokolove kao vrstu biološke zaštite od ptica.

Naš cilj je da obezbedimo kontrolu ptica uz korišćenje najviših ekološko – prihvatljivih metoda dostupnih u svetu. Jedan od najefikasnijih metoda je primena „Programa ptica grabljivica“. Ovo podrazumeva upotrebu posebno obučenih sokolovia i jastrebova koji su u stanju da lete u zahtevnim urbanim i industrijskim sredinama.

Ponosimo se našem isticanju vrednosti životne sredine i pristupu savesti, dok uvek obezbeđujemo najefikasnije za Vaš novac.

Sokolarstvo je jedan od najstarijih sportova prijavljenih, sa evidencijom datira iz 2000 pre nove ere, razni kraljevi i kraljice kroz istoriju uživali u sokolarstvu, a to je velika privilegija koju možemo nastaviti u ovom savremenom urbanom okruženju.

Naša upotreba sokolova i jastrebova kao vrsta biološke kontrole, proistekla iz ljubavi prema ornitologiji i prirodne istorije, a mi smo upotrebu ove metode uspeli da iskoristimo u raznim urbanim i industrijskim sredinama.

Naše iskustvo u ovom načinu korišćenja obučene ptice grabljivice znači da imamo visoko specijalizovano znanje u obuci jastrebova i sokolova, što je ptičija životna idealna ekološka opcija kontrole ptica.

Uz pružanje usluge biološka zaštita od ptica, takođe organizujemo određeni broj „Sokolarskih dana“, gde možete doživeti redak uvid u umetnosti sokolarstva. Obrazovni dani i prikazivanje ptica grabljivica su takođe usluge koje pružamo, i može se podesiti svaki aspekt vašim zahtevima.

Važno je napomenuti da su neopipljive koristi od našeg ekološko prihvatljivog pristupa pozitivni efekti poslovanja koji su označeni u svetu kao zelena metoda. Sa savesnim i profesionalnim pristupom ove metode pomažu da se isprave neke od aktuelnih problema urbanih ptica.

biološka zaštita od ptica - soko
gel protiv ptica

Biološka zaštita od ptica

Gel za zaštitu od svih vrsta ptica

Gel za zaštitu od ptica je netoksični, pticama lepljiv i neprijatan gel. Može se koristiti na svim površinama gde ne želite da ptice sleću: žice, grede, statue, cevi i slično. Gel ne šteti pticama, jednostavno im stvara neprijatan osećaj lepljenja nogu za površinu koja je tertirana gelom. Gel je diskretan skoro nevidljiv i idealan za sve površine. Ekonomičan i jednostavan za rasterivanje ptica. U proseku traje oko godinu dana, u zavisnosti od područja i frekvencije ptica. Kada ptica sleti na povšinu tretiranu gelom osetiće lepljivu i neprijatnu površinu što će ih naterati da je napuste. Vremenom će nauičiti da ne sleću na gelom tretiranu površinu. Postavlja se lako na površinu gde se skupljaju ptice. Vek trajanja gela je oko godinu dana. Vremenom ptice nauče da ne dolaze na mesto tretirano gelom. Ptice koje rasteruje su: golub, vrabac, čvorak, galeb, vrana, svraka, itd. Pokriva oko 5 dužnih metara po tubi. Preporučuje se za upotrebu na bilo kojoj površini gde ptice mogu da slete, gde je estetski izgled prioritet: simsovi, grede, stubovi, znakovi, statue, dimnjaci, cevi, klima uredjaji i slično.