Šta je deratizacija

Deratizacija predstavlja skup mera i metoda usmerenih na tretman za uništavanje i suzbijanje štetnih glodara, poput miševa i pacova, koji su uzročnici značajnih ekonomskih šteta i prenosioci raznih zaraznih bolesti. Uz tretman deratizacije često se sprovodi i dezinsekcija, metod koji se primenjuje kod istrebljenja insekata.

Metode zaštite od glodara

Deratizaciju delimo na dve osnovne metode, preventivna deratizacija i kurativna deratizacija. Najvažniji aspekt kontrole bitne za zdravlje je prevencija. Ukoliko se preventivnim merama ne spreči nastanjivanje i uslovi u kojim se glodari brzo razmnožavaju, moraju se primeniti kurativne metode, kada su se neželjene štetočine već nastanile u prostoru.

Preventivne mere deratizacije

Prevencija je najbolji način za smanjenje broja glodara i sprečavanje naseljavanja u neposrednoj čovekovoj okolini. U borbi protiv širenja populacije glodara poput vrsta pacova, koji su prenosnici raznih bolesti i uzročnici ekonomskih šteta, od velikog značaja su mere prevencije, koje doprinose sprečavanju useljavanja ovih štetočina u zatvoreni prostor i neželjeni posredni ili neposredni kontakt.

Pod prevencijom se podrazumevaju:

Kontrolisani higijenski uslovi

Održavanje higijene u objektima i oko njih jedan je od osnovnih preventivnih mera za suzbijanje i uništavanje, u borbi protiv nastanjivanja i razmnožavanja štetnih glodara koji su poznati kao prenosioci raznih bolesti što je potrebno efikasno sprečiti.

Pravilno skladištenje hrane

Posebnu pažnju potrebno je usmeriti na održavanje skladišta, ukoliko se u vašim magacinima čuva roba sa ograničenim rokom trajanja. Ispunite sve kriterijume vezane za higijenu i eko uslove poput temperature prostorije što je bitno za osnovnu prevenciju i zdravlje. Opširnije na deratizacija magacina.

Sprečavanje ulaska glodara u objekte

Morate zatvoriti sve moguće ulazne tačke, rupe, pukotine i kanalizacione otvore i u vašem domu, jer su to najčešći putevi ulaska štetočina poput miševi, pacovi, voluharice, krtice.

Kurativne mere deratizacije

Program kurativnih mera se obavezno sprovodi u saradnji sa stručnim licima koji će na najbezbedniji način sprovesti mere deratizacije. U njih spadaju vrste pod kojim se podrazumevaju mehaničke, fizičke i hemijske metode:

Biološka deratizacija

Biološke mere odnose se na prirodne neprijatelje glodara koji se u kontrolisanim uslovima koriste kao način za suzbijanje neželjenih štetočina.

Fizička deratizacija

Fizičke mere podrazumevaju upotrebu ultrazvučnih metoda kako bi se sprečio ulazak i zadržavanje štetočina u objektima.

Mehanička deratizacija

Podrazumeva uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih glodara, ugradnja prepreka, upotrebu lepljivih traka, primenu zamki, klopki i ostalih eko metoda koje sprečavaju slobodno kretanje za glodare.

Hemijska deratizacija

Danas su u upotrebi savremena i primerena hemijska sredstva koja se jednim imenom zovu rodenticidi. Rodenticidi se dele na: raticidi – sredstva za suzbijanje štakora i muricidi – program sredstava za eliminaciju miševa.

Cilj preventivnih i kurativnih metoda predstavlja smanjenje broja glodara u populaciji, smanjenje mogućnosti za razmnožavanje i na kraju njihovo potpuno uništenje i istrebljenje.

Zdravstveni značaj deratizacije

Štetni glodari su izvor i prenosioci preko 40 zaraznih bolesti, pomenućemo samo neke: leptospiroza, pseudotuberkuloza, trihineloza, hemoragična groznica, besnilo, kuga, hiv, tifus, helmintoza, leismenioza, salmoneloza… Još u srednjem veku ustanovljeno je da su pacovi prenosioci kuge, koja se pojavila u epidemijskom i pandemijskom obliku. Zdravlje ljudi je tema u fokusu u prethodnom periodu, a biće i kroz godine koje nam dolaze. Tretman eliminacije svega što prestavlja opasnost po ljude i njihovu neposrednu okolinu, bilo da je reč o radnom ili životnom okruženju, zdravlje starih i mladih, danas je prioritet i obaveza koju ne smemo zanemariti. Cena zdravlja je nemerljiva, a glodari poput miševa i pacova leglo su zaraze i jedni od glavnih prenosioca zaraznih bolesti i njihovo suzbijanje je neophodno.

Zaštita životne sredine

Prilikom izvođenja sistematske deratizacije pažnju ćemo obratiti na izbor rodenticida – antikoagulanti II generacije, gde je pravilnom i stručnom aplikacijom smanjena mogućnost intoksikacije rodenticidima u toku rada.

Vojno odbrambeni značaj deratizacije

U svakom ratu glodari mogu biti vrlo značajni sa stanovišta biološkog rata, a takođe u vanrednim ratnim uslovima povećana je mogućnost izbijanja epidemija i povećanih ekonomskih šteta.

deratizacija beograd

Ekonomski značaj deratizacije

Glodari nanose direktne i indirektne ekonomske štete svojim aktivnostima. Preko 10% ukupne štete na žitaricama svetske poljoprivrede nanose glodari, npr. samo par sivih pacova u toku godina pojede preko 100kg hrane. Smatraju se veoma destruktivnim štetočinama, koji mogu kontaminirati hranu i prouzrokovati skupa strukturalna oštećenja. Svojom stalnom fiziološkom potrebom za glodanjem, uništavaju materijalna dobra u neprocenjivim vrednostima štete. Opasnost su za prehrambene proizvode, ali i predmete različitih namena, nameštaj, tkanine, građevinski materijal, različite vrste opreme i mašine, elektro i telekomunikacione kablove, kao i razna druga dobra. Grizenjem električnih kablova mogu izazvati i požar. Cena štete je često nemerljiva. U određenim delatnostima, zakon propisuje obaveznu deratizaciju dva puta godišnje (na svakih šest meseci) ili češće, ukoliko postoje potencijalno povoljni uslovi u kojim se nastanjuju glodari. Iz tog razloga, prevencija i kontrola su najbolje metode odbrane.

Zaštita kulturnih dobara

Izuzetno je važno da se kulturna dobra i umetničke dragocenosti zaštite od štetnih uticaja glodara, koji su iz dosadašnjih iskustava na ovom planu učinili neprocenjive štete, posebno u prošlosti kada nije bilo ofanzivne ddd borbe protiv glodara.

deratizacija cena

Cilj deratizacije

Deratizacija kao skup mera koje se sprovode u borbi protiv glodara, pre svega miševa i pacova, je nužna borba, čiji rezultati imaju višestruki značaj. Glodari predstavaljaju prirodne neprijatelje čoveka i njegove okoline. Ako krenemo od činjenice da su glodari izazivači i prenosioci velikog broja zaraznih bolesti, koje za kratko vreme mogu biti pandemijskih razmera, jasno je koliko je deratizacija neophodna. U vremenu u kome živimo i koje karakterišemo erom tehnološke revolucije, ali i erom očuvanja prirode, apsurd je širenje bolesti poput leptospiroze, hemoragične groznice, tifusa, kuge i slično.

Deratizacija je postupak kojim štitimo ljude, ali tako da ne primenjujemo opasne i štetne organske materije koje će nam uništiti prirodno stanište. Suština je u primeni savremenih, ekoloških sredstava i to u strogo kontrolisanim uslovima i u prisustvu stručnih ljudi. Takođe, adekvatnim postupkom deratizacije sprovodi se zaštita poljoprivrednih kultura i dobara koji su u velikoj meri na meti štetnih uticaja glodara, čineći ogromne ekonomske štete. Sa druge strane, primenom adekvatnih sredstava sprečava se kontaminacija zemljišta i useva, a dugoročno i zaštita zdravlja stanovništva.

Planskom i sigurnom deratizacijom stvaraju se uslovi u kojima u šanse za bilo kakvu vrstu štete po čoveka, njegovo zdravlje i životnu sredinu ili kulturnu baštinu i nasleđe, svedeni na minimum.

Cilj deratizacije jeste stvaranje jedne zdrave sredine na globalnom nivou, koju ćemo takvu ostaviti i novim naraštajima.

Deratizacija cena

Preventiva je suština zdravog i srećnijeg života. Kada je deratizacija u pitanju maksima „Bolje sprečiti nego lečiti“, je više nego poželjna. Sprovođenje odgovarajućih mera sprečava mogućnost pojave, razmnožavanja i zauzimanja šireg prostora od strane glodara. Prevencija u ovom pogledu podrazumeva visok nivo održavanja higijene prostorija u kome se skladište određeni poljoprivredni usevi, prehrambena roba i sve ono što može biti interesantno za glodare. Čišćenje, održavanje i uklanjanje divljih deponija, priprema objekta u smislu čišćenja, krečenja, pre samog skladištenja sirovina, sanacija objekta i zatvaranje svih onih rupa i prolaza kuda bi glodari mogli proći, su neke od primarnih mera prevencije.

Koji od vidova deratizacije će se primeniti zavisi i od vrste glodara. Primera radi, ukoliko su u pitanju krtice, koje ne predstavljaju direktnu pretnu ljudima u smislu narušavanja zdravlja, nego pretnju vašem travnjaku, a sa druge strane se nalaze pod zaštitom države, najdelotvornije je biološka, fizička deratizacija. Sa druge strane, ukoliko imamo problema sa miševima ili pacovima, najdelotvorniji način je primenom hemijske deratizacije. Kako u glodare pored navednih pripadaju još i slepo kuče, hrčak, puhovi, tekunice, voluharice i vodeni pacovi, za pravilnu i efikasnu borbu, neophodno je znati osnovne karakteristike svakog od njih, ali i njihov status kada je zakon u pitanju. Sve to nameće zaključak da je deratizaciju najbolje prepustiti ljudima koji su stručni i profesionalizovani da to urade.

Značaj deratizacije je višestruk, a cena zavisi od navedenih okolnosti. Zdravlje ljudi i zdrava životna sredina na duge staze nemaju cenu, stoga budite odgovorni i prema sebi i prema svojim naslednicima, sprovedite deratizaciju prepuštajući je stručnim službama. Bez obzira da li se radi o privatnom objektu ili je u pitanju poslovni prostor, cenovnik Eko Tim službe za ddd oblast deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija, možete videti ovde – cena deratizacije.

Zakonski osnovi

Mere preventivne sistematske deratizacije obavljaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni Glasnik RS“, broj 14/10). Preventivna deratizacija se obavezno vrši na javnim i privatnim površinama, te u objektima u kojima postoji mogućnost razmnožavanja glodara koji prenose zarazne bolesti. Sprovođenje i finansiranje preventivne deratizacije obaveza je organa lokalne samouprave, vlasnika privatnih poseda i lica koja obavljaju poslovnu delatnost. Opšta sistematska deratizacija se sprovodi najmanje dva puta godišnje u svim naseljenim mestima, kao prolećna i jesenja deratizacija, metoda istrebljenja glodara.

Nadležni organ lokalne samouprave organizuje sprovođenje opšte sistematske deratizacije za svoje područje, vrši izbor izvođača i finansira troškove sprovođenja opšte sistematske deratizacije na određenim javnim mestima.

FAQ – Najčešća pitanja

 1. Šta je deratizacija i zašto je važna za moj prostor?
  • Deratizacija je skup mera i metoda usmerenih na tretman za uništavanje i suzbijanje štetnih glodara, poput miševa i pacova. Važna je za vaš prostor jer glodari uzrokuju značajne ekonomske štete, prenose razne zarazne bolesti i mogu narušiti higijenske uslove.
 2. Kako da prepoznam znakove prisustva glodara u svom okruženju?
  • Prisustvo glodara možete prepoznati po tragovima, kao što su izmet, žvakanje materijala, rupama i otvorima u zidovima, neprijatnim mirisima i čestim zvukovima noću. Ako primetite ove znakove, mogli bi imati problem sa glodarima.
 3. Koji su rizici i zdravstveni problemi povezani sa glodarima?
  • Glodari su prenosioci različitih zaraznih bolesti kao što su leptospiroza, tifus, besnilo, kuga i mnoge druge. Takođe, mogu uzrokovati ekonomske štete i kontaminaciju hrane.
 4. Koje metode i sredstva se koriste u procesu deratizacije?
  • Deratizacija se sprovodi korišćenjem različitih metoda uključujući biološku deratizaciju (prirodni neprijatelji glodara), fizičku deratizaciju (ultrazvučne metode), mehaničku deratizaciju (upotreba zamki i drugih eko metoda) i hemijsku deratizaciju (primena rodenticida).
 5. Koliko često treba sprovoditi deratizaciju i koje su zakonske obaveze u vezi sa ovim postupkom?
  • Redovna deratizacija je važna za prevenciju problema sa glodarima. Zakonske obaveze variraju, ali opšta sistematska deratizacija se obično sprovodi najmanje dva puta godišnje u svim naseljenim mestima. Lokalne samouprave obavezne su organizovati i finansirati preventivnu deratizaciju na određenim javnim mestima.

Kako se radi deratizacija

Uništavanje glodara, smanjivanje njihovog broja, populacije i preventivno delovanje na bilo kom zatvorenom ili otvorenom prostoru Eko-tim vrši po najvišim standardima struke. Deratizaciju vršimo na teritoriji Beograd, Subotica, Novi Sad, kao i na celoj teritoriji Srbije.

Da bi se usluge deratizacije uspešno izvršile, potrebno je utvrditi koju vrstu zaraznih glodara imate kako bi se odredila vrsta zamki koje je potrebno da se postave.

Metode za deratizaciju uključuju procenu obima problema i radova, izradu plana i programa zaštite, postavljanje i obeležavanje zamki ili mamaca i ucrtavanje kontrolnih tačaka u deratizacionu mapu sa listingom monitoringa što je neophodno za svako deratizaciono mesto i prevenciju, na kom se pojavljuju glodari štetni po zdravlje.

Za deratizaciju koristimo opremu u vidu kutija za deratizaciju uz redovno vršenje monitoringa. Kutije su izrađene od najkvalitetnijih materijala i kutije sa mamcima poseduju sistem zaključavanja kako niko sem glodara ne može pristupiti unutrašnjosti iste.

Mere u suzbijanju glodara koje sprovodimo

Deratizacija naseljenih mesta
Deratizacija poljoprivrednih objekata, zemlje, skladišta i magacina
Deratizacija poslovnog i kancelarijskog prostora
Deratizacija u zdravstvenim i školskim ustanovama
Deratizacija u prodajnim i ugostiteljskim objektima

Eko Tim Beograd na zahtev klijenata izrađuje planove i programe za vršenja DDD poslova po uslovima HACCP standarda, ISO i CEPA sertifikata, koji predstavljaju osnovu poslovne politike kroz naše dugogodišnje prisustvo na tržištu komunalne higijene.

DDD usluge koje obuhvataju suzbijanje glodara obavljamo za sve vrste poslovnih objekata, kao i stambenih zgrada, kuća, stanova, magacina i skladišta, na teritoriji Beograda i Srbije.

Eko Tim firma za ddd usluge sa sedištem u Beogradu uspešno se bavi poslovima iz oblasti dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, fumigacija, deviperacija, zaštita od ptica, dezodoracija preko 20 godina. Ispostava Eko Tim Subotica pokriva region Vojvodina, Novi Sad i severna Bačka.

Posedujemo potrebnu licencu i sve prateće sertifikate i dozvole, a preparati koje koristimo su isključivo proverenih brendova proizvođača, bezbedni za čoveka i njegovu okolinu.

Ukoliko želite profesionalnu uslugu prevencije, stručan kadar i najviše standarde kvaliteta radova u sprovođenju mera deratizacije, brzo suzbijanje i kontrolu štetnih glodara poput pacova, miševa, krtica, voluharica, uz povoljne cene, pozovite odmah Eko Tim doo i konsultujte se sa našim sanitarno-ekološkim inženjerima o rešavanju problema sa glodarima u Vašem prostoru.