Deratizacija

Šta je deratizacija?

Deratizacija je skup metoda i sredstava usmerenih na uništavanje miševa, pacova i drugih glodara, uzrokovača značajnih ekonomskih šteta i prenosilaca zaraznih bolesti.

Zdravstveni značaj deratizacije

Kad je reč o bolestima koje izazivaju glodari pomenućemo samo neke:

 • leptospiroza
 • pseudotuberkuloza,
 • hemoragične groznice,
 • besnilo,
 • kuga,
 • tifus itd.

Ekonomski značaj deratizacije

Glodari nanose direktne i indirektne ekonomske štete svojim aktivnostima .
Smatraju se veoma destruktivnim štetočinama, koji mogu kontaminirati hranu i prouzrokovati skupa strukturalna oštećenja.Svojom stalnom fiziološkom potrebom za glodanjem uništavaju materijalna dobra, predmete, nameštaj, opremu a grizanjem električnih kablova mogu izazvati i požar.
Zakon propisuje da je obavezno vršiti deratizaciju dva puta godišnje (na svakih šest meseci) ili češće ukoliko postoje povoljni uslovi za nastanjivanje glodara.
Prevencija i kontrola su najbolje mere odbrane.

deratizacija beograd

Preventivne mere deratizacije

Prevencija je najbolji način za smanenje broja glodara.
U borbi protiv širenja populacije glodara od velikog značaja su mere prevencije, koje  doprinose sprečavanju useljavanja ovih štetočina u zatvoreni prostor.
Pod prevencijom se podrazumevaju;

 1. kontrolisani higijenski uslovi (održavanje higijene u objektima i oko njih jedan je od osnovnih preventivnih mera u borbi protiv nastanjivanja i razmnožavanja glodara),
 2. Pravilno skladištenje hrane,
 3. Sprečavanje ulaska glodara u same objekte. Morate zatvoriti sve moguće ulazne tačke, rupe, pukotine i kanalizacione otvore i u vašem domu jer su to i najčešći putevi ulaska glodara.

Metode deratizacije

Najvažniji aspekt kontrole je prevencija.Ukoliko se preventivnim merama ne spreči nastanjivanje glodara moraju se primeniti kurativne metode.
Kurativne mere se obavezno sprovode u saradnji sa stručnim licima koji će na najbezbedniji način sprovesti mere deratizacije.|
U njih spadaju:

 1. Mehanička deratizacija
  Podrazumeva uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih glodara, ugradnja prepreka, lepljivih traka, primenu zamki, klopki…
 1. Fizička deratizacija
  Fizičke mere podrazumevaju upotrebu ultrazvučnih metoda kako bi se sprečio ulazak i zadržavanje glodara u objektima.
 1. Hemijska deratizacija
  Danas su u upotrebi savremena i primerena hemijska sredstva koja se jednim imenom zovu RODENTICIDI.

Cilj ovih metoda je smanjenje broja glodara u populaciji, smanjenje mogućnosti za razmnožavanje i na kraju njihovo potpuno uništenje i istrebljenje.

Deratizacija Eko-tim

Uništavanje glodara i smanjivanje njihovog broja i preventivno delovanje na bilo kom zatvorenom ili otvorenom prostoru Eko-tim vrši po najvišim standardima struke.
Deratizaciju vršimo u Beogradu kao i na celoj teritoriji Srbije
Da bi se deratizacija uspešno izvršila potrebno je utvrditi koju vrstu glodara imate kako bi se odredila vrsta zamki koje trebaju da se postave.
Deratizacija uključuje procenu obima problema, izradu plana i programa zaštite, postavljanje i obeležavanje zamki ili mamaca i ucrtavanje kontrolnih tačaka u deratizacionu mapu sa listingom monitoringa za svako deratizaciono mesto.
Za deratizaciju koristimo opremu u vidu kutija za deratizaciju uz redovno vršenje monitoringa. Kutije su izrađene od najkvalitetnijih materijala i kutije sa mamcima poseduju sistem zaključavanja kako niko sem glodara ne može pristupiti unutrašnjosti iste.

Mere u suzbijanju glodara koje sprovodimo su:

 1. Deratizacija naseljenih mesta
 2. Deratizacija privrednih objekata, magacina i kancelarijskog prostora
 3. Deratizacija u zdravstvenim i školskim ustanovama
 4. Deratizacija u prodajnim i ugostiteljskim objektima

Eko Tim na zahtev klijenata izrađuje planove i programe za vršenja DDD poslova po uslovima HACCP standarda, ISO i CEPA standarda, koje Eko Tim ima implementiranje u svoje poslovanje.

Ukoliko želite profesionalnu uslugu, stručan kadar i najviše standarde kvaliteta u sprovođenju mera deratizacije pozovite odmah Eko Tim i konsultujte se sa našim sanitarno-ekološkim inženjerima o rešavanju problema sa glodarima u Vašem prostoru!