Eko Tim

EKO TIM

“EKO-TIM” je firma specijalizovana za usluge iz domena DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE, DEZINFEKCIJE, DEZODORACIJE, FUMIGACIJE, DEVIPERIZACIJE I ZAŠTITE OD PTICA u oblasti komunalne higijene. EKO-TIM se bavi uslugama dezinsekcije dezinfekcije, deratizacije, dezodoracije, fumigacije, deviperizacije i zaštite od ptice poslovnih prostora, obdaništa, bolnica, stambenih prostorija kao i ostalih zatvorenih i otvorenih površina uspešno od 2001. godine i osposobljena je kadrovski i tehnički za najsloženije poslove u oblasti D.D.D.

Naš stručno-operativni tim je na usluzi klijentima 365 dana u godini, u noćnim satima, nedeljom i praznicima.

Eko-Tim svoj osnovni zadatak ostvaruje po najvišim evropskim normama zahvaljujući stalnom unapređenju, podizanju I razvijanju kvaliteta svojih usluga, dobroj organizaciji, uz maksimalno I racionalno korišćenje tehničkih potencijala.

deratizacija beograd
eko tim dezinsekcija deratizacija beograd
20+
godina iskustva

Osnovni pristup je da našim korisnicima obezbedimo savremenu I pouzdanu uslugu, isporučenu u skladu sa specifikacijama, odobrenim zahtevima klijenata I koja u potpunosti ispunjava svoju funkciju. Sve poslove obavljamo prema zahtevima tržišta, važećim zakonskim propisima I kodeksu poslovnog morala.

Osnovno opredeljenje u politici kvaliteta Eko Tim je da zadovolji pre svega potrebe svojih klijenata kao I potrebe ostalih zainteresovanih strana, poslovnih partnera, zaposlenih, lokalne zajednice I društva u celini pružanjem usluga u oblasti vršenja mera dezinfekcije, provođenja mera dezinsekcije, izvođenjem mera deratizacije, stalan razvoj tehnologija iz oblasti DDD poslova I praćenje svetskih tendencija u oblasti DDD poslova, primena rezultata naučnih istraživanja u oblasti DDD poslova, primena savremenih metoda I tehnika rada, stalno usavršavanje I podizanje kvaliteta rada zaposlenih uz istovremeno motivisanje, obuku I osposobljavanje zaposlenih za ostvarivanje definisanih opštih I posebnih ciljeva I sprovođenje politike kvaliteta I zaštite životne okoline.

Usluge vršimo najkvalitetnijim proverenim ekološkim preparatima na način koji isklučuje mogućnost ometanja poslova naših klijenata i sa posebnom pažnjom pristupamo imovini korisnika usluga kao i zdravlju zaposlenih.

Koristimo najsavremenija dostignuća nauke i prakse u sanitarno-ekološkoj zaštiti prostora. Naš stručni tim posebnu pažnju obraća na rezistenciju insekata na primenjene preparate i vrši pravilnu rotaciju i doziranje preparata, kao i na kombinaciju pasivne i aktivne zaštite. Sve ove godine nastojimo i činimo da idemo korak napred, da blagovremeno i korektno izađemo u susret potrebama korisnika usluge. Posedujemo sve važeće dozvole, sertifikate iz oblasti DDD poslov. Radimo po principima HACCP.

Za sve navedene radove izvedene od strane našeg tima dajemo garanciju za iste.