Dezodoracija

Šta je dezodoracija?

Provođenjem mera dezodoracije postiže se uklanjanje neugodnih mirisa, nastalih pri dekompenzaciji organskih materijala.

Navedeni postupak provodi se upotrebom preparata koji u sebi sadrže nepatogene mikroogranizme, uz primenu motornih i ručnih prskalica aplikacijom na površinama. Na ovaj način neugodni mirisi uklanjaju se na deponijama krutog otpada, u prostorijama prerade hrane, ribarnica, štala, vozilima – prostorima komunalnog otpada, septičkim jamama, ostataka od uginulih životinja, stabilizacija aktivnog mulja u separatorima otpadnih voda, kod kompostiranja organskog materijala u preradi voćnih sokova (otpatci), te u različitim prilikama biljne (organske) fermentacije.

Naše usluge dezinfekcije i sanitarne zaštite pružaju dodatni element sigurnosti za sprečavanje širenja zaraze. Posedujemo sve potrebne licence kao i rešenje Ministarstva zdravlja broj: 512-01-118/2018-10.

Za više informacija o Eko Tim uslugama dezinfekcije, virucidnog ili antibakterijskog tretmana pozovite naše sanitarno-ekološke inženjere kako bi termin zakazali odmah!