Fumigacija značenje

Fumigacija predstavlja primenu gasovitih sredstava za regulaciju i uništavanje populacije štetočina (insekti, grinje, glodari). Fumiganti su hemijske materije koje se pri određenoj temperaturi i pritisku nalaze u gasovitom stanju u koncentracijama koje mogu izazivati smrt svih izloženih živih organizama. Primenjuje se najčešće za suzbijanje štetočina u skladištima, jer fumiganti uspešno prodiru u tretirani materijal i uspešno iz njega izlaze. Sprovodi se ručnim metodama ili uz pomoć mehanizacije.

fumigacija

Šta se tretira fumigantima

Fumigacijom se tretira prostor za skladištenje sve robe poljoprivrednog porekla: žito (pšenica, kukuruz, pirinac, ječam, raž, ovas, zob, heljda i proso), brašno i prerađevine od brašna, pasulj, grašak, soja, suncokret, leća, bob i njihove prerađevine; vuna, pamuk, lan, kudelja, odeća, posteljina, obuća, proizvodi na bazi tkanja, kikiriki, badem, lešnik, orah, kafa, kakaovac, kakao u prahu, sušeno povrće, sušeno voće, sušene gljive, začini, lekovito sušeno bilje, duvan i čajevi, suhomesnati proizvodi, agrumi, mleko u prahu, čokolade, kao i sve vrste uskladištenih prehrambenih proizvoda. Cilj primene je zaštiti prostor, kao i uništavanje štetočina, insekata i glodara, kada druga rešenja u okviru objekta nisu moguća.

Fumigacijom se tretiraju i prazni skladišni prostori poput silosa, podnih skladišta, proizvodnih pogona, kuhinja, restorana… Sprovodi se u hermetički zatvorenim prostorima, otvorenom prostoru i transportnim trakama u silosima.

Fumigacija je kao metoda zaštite efikasna i ekonomski opravdana, veoma je uspešna tamo gde primena rodenticida i insekticida nije moguća, i ne ostavlja rezidue u robi. Sa druge strane fumiganti su izuzetno toksični i zahtevaju posebne mere zaštite pri radu i mogu ih izvoditi samo ovlašćene ustanove i lica. Ukoliko postupak primene mera u prostoru izvode nestručna lica, prilikom suzbijanja i uništavanja, može doći do neželjenih efekata i dodatne kontaminacije.

Fumigacija drveta

Fumigacija populacije štetočina i neželjenih insekata u drvetu i drvenim proizvodima zasniva se na upotrebi fumiganata koji deluju na glodare i insekte oslobađanjem gasa koji deluje na njihove respiratorne organe. Za uspešan proces potrebno je ispuniti sledeće uslove:
– povoljni meteorološki uslovi
– hermetizacija prostora
– vreme potrebno za delovanje fumiganata (najmanje 12 sati provetravanja)
– pravilo doziranje i aplikacija

Cilj ovog tipa fumigacije su mere prevencija i suzbijanje ksilofagnih vrsta insekata koje primarno oštećuju različite predmete od drveta što dovodi do neophodne zaštite.

Fumigacija objekata

mlinovi, fabrike testenina
silosi, silosne ćelije, barže
zrnasta roba ispod folije
podna skladišta
transportni kargo kontejneri
kamioni, šleperi, vagoni, brodovi
fabrike duvana
konditorska industrija
drvna industrija
kuhinje, restorani, hoteli
muzeji, konaci, manastiri

Prednosti fumigacije

– velika efikasnost i učinkovitost
– najbrži postupak uništavanja i zaštite
– deluje na sve oblike – jajašca, larve, odrasle jedinke
– tretiranje upakovane robe bez pomeranja
– ne oštećuje tretiranu robu
– ne postoje rezuidi fumiganata u robi
– ekonomska isplativost

S obzirom na izuzetnu toksičnost fumiganata, važno je da gas primene obučena stručna lica, koristeći adekvatnu opremu, i da se ispoštuju sve zahtevane posebne mere prilikom rada. Tretirana roba može se staviti u dalji promet i nakon 48 sati od pravilne primene fumiganata i provetravanja objekata.

Suzbijanje skladišnih štetočina

Kako je najbolja opcija za zaštitu proizvoda poput brašna, žita i sličnih prerađevina skladištenih u silosima, mlinovima i skladištima, neophodno je izvršiti istrebljenje i preventivnu zaštitu od svih vrsta štetnih insekata koji mogu izazvati nenadohnadivu materijalnu štetu i kontaminirati proizvode, odnosno narušiti zdravlje kako zaposlenih, tako i krajnjih korisnika namirnica koje se skladište u zatvoren prostor.

Transportna sredstva – kamione, vagone, šlepere, brodove, transportne kontejnere i ostale, moguće je posebno podvrgnuti procesu pre i nakon utovara, što pruža dodatnu bezbednost u transportu robe. Proces fumigacije obavlja se uz obaveznu hermetizaciju, kako ne bi došlo do gubljenja gasa iz prostora predviđenih za tretiranje fumigantima. Gas koji se najčešće koristi u tretmanu je fosforvodonik (PH3) ili fosfin.

Ekonomski značaj fumigacije

Svojim prisustvom štetočine zagađuju prostor i oštećuju robu. Ekonomska šteta koju proizvedu, na globalnom nivou ima i meri se u milijardama eura godišnje. Visoka stopa određenih situacija je rešiva preventivnim metodama fumigacije. Važna stavka u čovekovom lancu ishrane su žitarice koje su najčešće izložene opasnosti od jedinki poput žižak, brašnar, plamenac brašna, gde ukoliko dođe do kontaminacije hrane poseže se ka fumigaciji, gde se primenjuje gas kao rešenje na zatvorenim mestima.  Od izuzetne je važnosti da transportni i skladišni prostori budu adekvatno zaštićeni, a roba treba da je sačuvana od oštećenja. Iz tih razloga, fumigacija je neizostavni tretman koji se primenjuje jednako kod velikih kompanija kao i malih preduzetnika različite industrije koji se bave nekom od opisanih delatnosti i potrebna im je preventivna zaštita, koja je uvek bolja nego istrebljenje štetočina koje su se već aktivirale.

FAQ – Najčešća pitanja

 1. Šta je fumigacija i kako se sprovodi?
  • Fumigacija je primena gasnih supstanci za regulaciju i kontrolu populacija štetočina. To je metoda za eliminaciju štetočina poput insekata, grinja i glodara putem toksičnih gasova.
 2. Koje oblasti ili materijali se obično tretiraju fumigantima?
  • Fumigacija se često koristi za tretiranje skladišnih prostora za poljoprivredne proizvode kao što su zrna, brašno, mahunarke, pa čak i odeća i tekstil.
 3. Kako fumigacija funkcioniše i koje su prednosti?
  • Fumigacija je efikasna jer cilja sve faze razvoja štetočina, uključujući jaja, larve i odrasle jedinke. Ne oštećuje tretiranu robu i ne ostavlja ostatke. Njena glavna prednost je brzina i efikasnost.
 4. Da li je fumigacija bezbedna i ko sme da je sprovodi?
  • Fumiganti su visoko toksični, i samo obučeni stručnjaci treba da izvode postupak. Postoje sigurnosne mere i strogi propisi koji štite radnike i okolinu.
 5. Zašto je fumigacija važna i kako Eko Tim sprovodi fumigaciju?
  • Fumigacija je ključna za očuvanje kvaliteta proizvoda i sprečavanje ekonomske štete usled infestacije štetočinama. Eko Tim sprovodi fumigaciju u kontrolisanim uslovima, pružajući garancije i sertifikate tretmana ddd usluga.

Kako Eko Tim sprovodi fumigaciju

Eko Tim preduzeće fumigaciju izvodi u kontrolisanim uslovima na Vašoj adresi ili u našoj gasnoj komori. Tretman fumigacije garantuje uspešnost iz prvog puta i uništavanje svih razvojnih formi štetočina kao i zaštitu skladištenih proizvoda. Ovaj proces je podeljen na – pripremni radovi, puštanje fumiganata, gasa, vreme izloženosti, provetravanje i primopredaja. Eko Tim firma za ddd daje pismenu garanciju i sertifikat o ddd tretmanu koji je potpuno validan u celom svetu i može se koristiti kao carinska isprava.

Posedujemo obučen visoko stručni kadar spreman da sprovede način fumigacije kroz vaš prostor, što je uz višegodišnje iskustvo koje posedujemo takođe garant uspešne zaštite od štetočina. Akcenat u ovom procesu je na zaštiti kvaliteta i integriteta vaših proizvoda, transportnih i skladišnih prostora, primenjuju se fumiganti, uz zadržavanje vrednosti tretirane robe i objekata, što dovodi do poboljšanja kvaliteta celokupne usluge.

Pozovite i kontaktirajte nas na broj telefona ili se javite putem kontakt forme za više detalja kako bi efikasno sproveli stručno izvođenje zahteva fumigacije vašeg prostora u kom se nalaze proizvodi koje je potrebno zaštititi, kao i za sve ostale usluge, poput dezinsekcije ili deratizacije.