Kako izgledaju glodari?

Glodari su toplokrvni sisari koji se nastanjuju širom sveta. Imaju prednje velike zube za grickanje , koji su im prilagođeni za žvakanje. Glodari žvaću razne predmete koji su im na raspolaganju i nanose veliku štetu u kućama i oko njih.Glodari mogu oštetiti zgrade, kontaminirati hranu i preneti bolesti ljudima.

Vrste glodara

Glodari (Rodentia) su najveći red sisara.

Porodica glodara uključuje preko 2.000 vrsta pacova, miševa, golubova, voluharica, dabra i još mnogo toga. Važno je znati kojim vrstama glodara se bavite; imaju različite navike i sklonosti.

Od miševa i štakora, pa sve do mikrobila i činčila, glodari imaju vrlo različite potrebe, tako da je važno da istražite šta vam tačno treba.

U Srbiji su najpoznatiji glodari:

  1. Domaći crni pacov (Rattus rattus)
  2. Sivi pacov (Ratus novergicus)
  3. Domaći miš (Mus musculus)
  4. Šumski miš (Apodemus sylvaticus),
  5. Poljski miš (Apodemus flavicolis)
  6. Prugasti miš (Apodemus agricus)

Pored navedenih vrsta glodara u Srbiji postoje i voluharica, krtica, hrčak, bizamski pacov….

 

Kako sprečiti glodare da uđu u vašu kuću?

Sprečavanjem pristupa vašem domu i hrani predstavlja najefikasniji metod prevencije protiv glodara.

Kako se rešiti glodara?

Najefikasniji način da ne dodje do infestacije glodara jeste upravo čistoća. Ako u svom domu ili poslovnom prostoru pronađete glodara ili neki znak da su oni u vašoj okolini, najbolje je da se obraite stručnjaku za suzbijanje glodara. Osim što ih je teško kontrolisati, glodari mogu da prenose bolesti i da prljaju hranu otpadom, krznom i pljuvačkom.

Kako Eko-tim vrši deratizaciju?

Pre preduzimanja bilo kakvih metoda kontrole ili istrebljenja potrebno je identifikovati koja je vrsta glodara u pitanju. Nakon što obavimo temeljan pregled prostora, predložićemo najbolje rešenje za uklanjanje glodara i sprečavanje njihovog povratka.

Deratizacija se vrši postavljanjem deratizacionih kutija na prethodno određenim mestima – deratizacionim (kontrolnim) tačkama.

Deratizacione kutije mogu sadržati feromonski lepak ili rodenticide u zavisnosti od mesta postavljanja i namene objekta.

Eko Tim deratizaciona mesta obeležava, ucrtava u mapu prostora zarad nahnadnih monitoringa i opservacija. Po najvišim standardima struke izrađuje se deratizaciona mapa sa listingom opservacija i na osnovu redovnih monitoringa problem sa glodarima postaje prošlost.

Kvartalno se radi grafički prikaz sa trendovima i na taj način se postiže potpuna kontrola sa prikazom stanja štićenog prostora kada je u pitanju pojava glodara.