glodari

Kako izgledaju glodari?

Glodari (lat. Rodentia) su toplokrvni sisari koji se nastanjuju širom sveta i važe za najveći red sisara. Imaju prednje velike zube za grickanje , koji su im prilagođeni za žvakanje. Glodari žvaću razne predmete koji su im na raspolaganju i nanose veliku štetu u kućama i oko njih. Glodari mogu oštetiti zgrade, kontaminirati hranu i preneti bolesti ljudima.

Porodica glodara uključuje preko 2.000 vrsta pacova, miševa, štakora, voluharica, dabrova, mikrobila, činčila i još mnogih drugih. Važno je znati kojim vrstama glodara se bavite, jer imaju različite navike i sklonosti.

Kako se rešiti glodara?

Najefikasniji način da ne dodje do infestacije glodara jeste upravo čistoća. Sprečavanjem pristupa vašem domu i hrani predstavlja najefikasniji metod prevencije protiv glodara. Ako u svom domu ili poslovnom prostoru pronađete glodara ili neki znak da su oni u vašoj okolini, najbolje je da se obraite stručnjaku za suzbijanje glodara. Osim što ih je teško kontrolisati, glodari mogu da prenose bolesti i da prljaju hranu otpadom, krznom i pljuvačkom.

Zakonom zaštićene vrste glodara

Kako Eko Tim vrši deratizaciju?

Pre preduzimanja bilo kakvih metoda kontrole ili istrebljenja potrebno je identifikovati koja je vrsta glodara u pitanju. Nakon što obavimo temeljan pregled prostora, predložićemo najbolje rešenje za uklanjanje glodara i sprečavanje njihovog povratka.

Deratizacija se vrši postavljanjem deratizacionih kutija na prethodno određenim mestima – deratizacionim (kontrolnim) tačkama. Deratizacione kutije mogu sadržati feromonski lepak ili rodenticide u zavisnosti od mesta postavljanja i namene objekta.

Eko Tim deratizaciona mesta obeležava, ucrtava u mapu prostora zarad nahnadnih monitoringa i opservacija. Po najvišim standardima struke izrađuje se deratizaciona mapa sa listingom opservacija i na osnovu redovnih monitoringa problem sa glodarima postaje prošlost.

Kvartalno se radi grafički prikaz sa trendovima i na taj način se postiže potpuna kontrola sa prikazom stanja štićenog prostora kada je u pitanju pojava glodara.