deratizacija magacina

Magacini su vitalni delovi lanaca za snabdevanje u različitim industrijama, ali istovremeno i potencijalna žarišta za infestacije glodara poput miševa i pacova.

Deratizacija magacina je neophodna preventivna mera kako bi se očuvali proizvodi, zaštitila imovina i osigurala sigurnost zaposlenih, odnosno kurativna mera ukoliko dođe do pojave štetočina.

Ovo su ključni koraci u procesu deratizacije magacina i bezbednosti robe.

Vrste deratizacije magacina

Pored preventivne i kurativne deratizacije koja se odnosi na samu pojavu glodara, po načinu primene delimo je dodatno na hemijsku i fizičku deratizaciju.

Hemijska deratizacija uključuje primenu hemijskih preparata koji su efikasni u uništavanju glodara. To mogu biti mamci, praškasti ili tečni insekticidi koji se postavljaju na strateškim mestima u magacinu.

Fizička deratizacija obuhvata primenu fizičkih barijera i zamki za hvatanje glodara. To mogu biti zamke za miševe ili pacove, kao i zaptivanje pukotina i otvora kroz koje glodari mogu da uđu u magacin.

Učestalost deratizacije

Učestalost deratizacije magacina zavisi od faktora kao što su tip magacina, njegova lokacija, okolna sredina i prisustvo prethodnih infestacija. Uobičajeno je da se deratizacija sprovodi kvartalno ili polugodišnje, ali u nekim slučajevima može biti potrebno i češće.

Vrste magacina

Deratizacija se može primenjivati u različitim vrstama magacina, uključujući magacine za skladištenje hrane, robe, farmaceutskih proizvoda, hemikalija i otpada.

Magacini za skladištenje hrane: To mogu biti magacini za skladištenje sveže hrane, kao što su prostori u marketima, distributivnim centrima, hladnjače, skladišta za skladištenje suve hrane, skladišta za skladištenje žitarica i drugih namirnica.

Magacini za skladištenje robe: Ovi magacini mogu sadržati različite vrste robe, poput elektronika, tekstil, kućna oprema, građevinski materijal i drugi proizvodi.

Farmaceutski magacini: Ovaj tip magacina skladišti lekove, medicinske potrepštine i ostale farmaceutske proizvode.

Magacini za skladištenje hemikalija: U ovim magacinima mogu se nači različite vrste hemikalija, uključujući industrijske hemikalije, pesticide, đubriva i druge opasne materije.

Magacini za skladištenje otpada: Podrazumevaju magacine koji mogu sadržati otpadne materijale koji neretko privlače glodare.

Preventivne mere pre deratizacije

Pre sprovođenja deratizacije, neophodno je preduzeti određene preventivne mere kako bi se osigurala efikasnost postupka i zaštitila okolina.

Redovno održavanje higijene

Osim uklanjanja otpada i ostataka hrane, važno je sprovoditi redovno čišćenje svih delova magacina, uključujući police, podove, zidove i tavanice. Ovo će smanjiti privlačnost prostora za glodare i otežati im pronalaženje skrovišta.

Sanitarni pregledi

Periodični sanitarni pregledi prostorija magacina mogu pomoći u otkrivanju potencijalnih mesta infestacije i pravovremenom preduzimanju odgovarajućih mera. Ovi pregledi treba da budu deo rutinskog održavanja i nadzora nad higijenom.

Korišćenje otpornih materijala

Pri zaptivanju otvora, treba koristiti otporne materijale koji će sprečiti ponovni ulazak glodara. To uključuje upotrebu metalnih mreža, čeličnih limova ili specijalnih materijala koja su otporna na glodarske zube.

Postavljanje zamki i monitora

Pored zaptivanja otvora, korisno je postaviti zamke i monitore na strateškim mestima kako bi se otkrila eventualna prisustva glodara i preduzele odgovarajuće akcije. Ovo može pomoći u ranoj detekciji infestacije i sprečavanju njenog širenja.

Kontrola okoline

Osim same unutrašnjosti magacina, treba obratiti pažnju i na okolinu objekta. Ovo uključuje održavanje okolnog prostora čistim i uređenim, uklanjanje potencijalnih skrovišta glodara poput otpadaka, grmlja i otpada.

Kreiranje protokola postupanja

Važno je da osoblje bude obučeno kako reagovati u slučaju prisustva glodara. To uključuje identifikaciju znakova infestacije, pravilno postavljanje zamki i kontakiranje profesionalnih službi u slučaju potrebe. Kreiranje protokola postupanja može pomoći u efikasnom upravljanju situacijom i minimiziranju potencijalnih šteta.

Posebna Pažnja

Prilikom sprovođenja deratizacije magacina, posebnu pažnju treba obratiti na bezbednost i efikasnost.

Upotreba hemikalija za deratizaciju može predstavljati rizik po zdravlje zaposlenih i okolinu. Stoga je važno da se primenjuju samo odobreni preparati, uz poštovanje propisanih mera zaštite.

Deratizacija treba biti efikasna u potpunom uništavanju populacije glodara u magacinu, kako bi se sprečilo dalje širenje infestacije i zaštitila imovina.

Zakonski propisi i uticaj na zdravlje

Prilikom sprovođenja deratizacije magacina, neophodno je poštovati sve relevantne zakonske propise koji regulišu ovu oblast. Treba voditi računa o uticaju deratizacije na zdravlje ljudi i životinja, te primenjivati mere predostrožnosti kako bi se minimalizovale potencijalne štetne posledice.

Deratizacija magacina je ključna aktivnost u očuvanju bezbednosti, kvaliteta proizvoda i zaštite imovine. Pravilno sprovođenje ovog procesa zahteva pažljivo planiranje, stručnost i poštovanje relevantnih propisa kako bi se osigurala efikasnost i sigurnost.

Eko Tim ima preko 20 godina iskustva u uspešnom sprovođenju mera deratizacije sa ciljem zaštite magacinskih prostora od štetnih glodara.