DDD usluge

Dezinsekcija, Deratizacija, Dezinfekcija

Razvojem velikih gradskih sredina i povećavanjem populacije, dolazi do stvaranja veće količine otpada. Kada se ne vodi dovoljno računa o planskom odlaganju, veoma brzo dolazi od nekontrolisanih deponija i idealnih uslova za pojavu i razvoj glodara, jednih od najvećih štetočina po ljudsko zdravlje i prirodu. Sa druge strane, poremećajem uslova u prirodi dolazi do pojave novih štetočina, koji zajedno sa standarnim insektima, glodarima, gmizavcima i pticama predstavljaju veliku opasnost za zdravlje ljudi, zbog prenošenja i izazivanja bolesti, ali i zbog izazivanja velikih ekonomskih šteta.

Danas se kao preventiva, ali i borba protiv svih vrsta štetočina primenjuju DDD usluge, odnosno dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija.

DDD usluge

Dezinfekcija

Dezinfekcija je skup mera i postupaka koje se primenjuju u borbi protiv patogenih mikroorganizama, čime se oni ne uništavaju potpuno, nego do mere do koje ne predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi. Cilj dezinfekcije jeste sprečavanje i suzbijanje pojave zaraznih bolesti i njihove epidemije.

Dezinfekcija se sprovodi na više različitih načina. Prema metodama koje se koriste, može biti mehanička, fizička i hemijska. U odnosu na vreme kada se obavlja, dezinfekcija može:

  • Preventivaprimenjuje se pre pojave neke zarazne bolesti. Njena suština jeste sprečavanje da do zaražavanja i dođe. Prevencija se obično sprovodi u zdravstvenim, obrazovanim institucijama, u javnom prevozu, kao i svim onim mestima gde se očekuje velika količina ljudi
  • Tekućadezinfekcija kada je došlo do oboljevanja ljudi i životinja. Odgovarajućim hemijskim sredstvima tretiraju se prostorije, predmeti, garderoba koji su kontaminirani od strane zaraženih osoba
  • Završnadezinfekcija se sprovodi nakon što se epidemija završila. Tada se ponovo tretiraju prostorije i predmeti koje su zaražene osobe koristile

Dezinsekcija

Dezinsekcija su sve one mere koje se koriste kako bi se uništili štetni insekti ili sveli na razumnu meru. Cilj ovog procesa jeste sprečavanje širenja zaraznih bolesti na ljude i životinje, kao i da se spreče materijalne štete, koje su veoma česte posebno kod poljoprivrednih kultura i useva.

Dezinsekcija se sprovodi preventivno, kako bi se sprečila pojava nekontrolisanog broja štetnih insekata i njihovog uticaja na pojavu i prenošenje zaraznih bolesti. Sa druge strane, kada je već došlo do inkontaminacije prostora, neophodno je sprovesti kurativne mere, odnosno krenuti u borbu protiv štetnih insekata. U zavisnosti od sredstava i metoda koje se primenjuju, kurativna dezinsekcija može biti:

  • Mehanička koriste se razne zamke, klopke, lepljive trake i slično
  • Fizičkaupotreba odgovarajućih aparata sa projekcijom toplote, svetlosti...
  • Biološkaubacivanjem predatora, odnosno neprijatelja štetočina
  • Hemijskaprimena hemijskih preparata za potpuno uništenje štetnih insekata ili repelenata za odbijanje insekata

Deratizacija

Deratizacija je skup mera, metoda i sredstava za uništenje glodara, među kojima se posebno ističu miševi i pacovi, a koji su velike štetočine i po zdravlje čoveka i po ekonomiju. Naime, glodari su izazivači i prenosioci raznih bolesti koje mogu biti epidemijskih razmera. Sa druge strane, glodari veoma često prave štete što na poljoprivrednim imanjima, što u silosima, magacinima, stambenim i poslovnim objektima nagrizanjem instalacija, uništavanjem zidova i drugih delova građevinske konstrukcije i sl. Glodari su opasni i nepoželjni u ljudskoj blizini. Upravo to je i cilj deratizacije. Njihovo potpuno uništenje i stvaranje čiste i zdrave sredine.

Deratizacija se, u zavisnosti od stepena prisustva glodara deli na preventivnu i kurativnu. Preventivna je u slučajevima kada se želi sprečiti pojava glodara. Kurativna deratizacija se sprovodi kada je detektovano njihovo prisustvo. U odnosu na način i sredstva koja se primenjuju, baš kao i kod dezinskecije, deratizacija može biti: mehanička, fizička, biološka i hemijska. Koja će biti izabrana zavisi od količine, ali i vrste glodara, budući da su neki od njih zakonom zaštićeni. Najdelotvornija je hemijska metoda, koja podrazumeva upotrebu rodenticida.

DDD usluge Eko Tim

Suština DDD usluga jeste u održavanju zdrave i čiste životne sredine, bez štetnih mikroorganizama, insekata i glodara, koji su velika pretnja zdravom i normalnom životu ljudi. Ove usluge su veoma zahtevne i kao takve zahtevaju stručne ljude i efikasna, ali bezbedna sredstva čija primena neće narušiti zdravlje ljudi, životinja i biljaka i neće negativno uticati na životnu sredinu.

Danas odgovorni ljudi i odgovorne službe primenjuju ekološka sredstva. Jedni od njih smo mi, Eko Tim. Svojim dvodecenijskim iskustvom, stručnim pristupom, ekološkim sredstvima, standardima usaglašenim sa EU i dozvolom nadležnih službi predstavljamo ekipu koja će vam rešiti problem štetočina na najbolji mogući način.

Pored ovih osnovnih usluga sprovodimo i usluge – fumigacija, dezodoracija, zaštita od ptica, zaštita od zmija.

Ukoliko imate i najmanju sumnju da bi ste mogli imati problem sa bilo kojom vrstom štetočina, reagujte odmah. Pozovite nas da dođemo, procenimo situaciju i predložimo vam najbolje moguće rešenje. Odluka je na vama.