entomofobija

Šta je entomofobija ili insektofobija

Entomofobija je naziv za prekomerni ili iracionalni strah od insekata. U narodu je poznat i kao insektofobija. U zavisnosti od toga da li je strah usmeren ka samo jednoj, ili više vrsta ineskata, specifični su na primer: melisofobija – strah od pčela; lepidopterofobija – strah od moljaca i leptira; mirmekofobija – strah od mrava; katsaridafobija – strah od bubašavaba; arahnofobija – strah od paukova.

Reakcije na insekte mogu biti različite, od blage neprijatnosti do ekstremne panike. Sigurno znate bar nekog ko se ekstremno plaši buba, gmižućih ili letećih insekata. Takve osobe su obično svesne svojih neskladnih reakcija, ali nisu u mogućnosti da utiču na iste. Strah ili gnušanje može proizvesti sam izgled insekta, način na koji se kreću insekti ili zvuk koji ispuštaju, kao i ideja da ste izloženi ujedu odnosno ubodu, kao i mogućnost prenošenja neke od zaraznih bolesti.

Pored trenutnog osećaja intenzivnog straha, anksioznosti, nemogućnosti kontrolisanja reakcija kao što su skakanje, vriska, beg, ekstremni slučaj entomofobije kod osoba može izazvati i fizičke simptome poput ubrzanog rada srca, napada panike, stezanja u grudima, pojačano znojenje, drhtanje, čak i plač.

Kako nastaje insektofobija?

Ne postoji racionalno objašnjenje za entomofobiju, ipak neki uzroci nastanka ove fobije mogu biti negativni susret prilikom davnog kontakta, bolno iskustvo od ujeda ili uboda, na primer ujela vas je osa kad ste bili dete, ili vas je probudio pauk dok vam je hodao po ruci. Nasledna fobija nastaje kada se strah koji gaje vaši roditelji prema nekom insektu prirodno preneo i na vas. Genetika takođe može da utiče na razvoj mnogih fobija, pa tako i insektofobije. Entomofobija može imati više uzroka, i prepoznavanje koji su uzroci fobije od insekata prvi je korak ka izlečenju problema.

entomofobija

Kako izlečiti entomofobiju?

Lečenje fobija direktno utiče na kvalitet života, podstičući vas da kontrolišete svoje reakcije i oslobodite se nerealnih strahova. Psihoterapija je način lečenja entomofobije, a u dogovoru sa vašim lekarom mogu se preporučiti različite tehnike terapija, dok neke podrazumevaju i prepisivanje određenih lekova, u zavisnosti koji su simptomi kod osoba. Lekovi se najčešće prepisuju kao sredstvo za smanjenje anksioznosti, npr benzodiazepini, zatim beta blokatori koji služe za blokiranje efekta adrenalina, dok antidepresivi takođe mogu uticati na smanjenje straha i deo su tehnike smirivanja anksioznosti. Mnogi zdravstveni sistemi ipak ne odobravaju upotrebu lekova u svrhu izlečenja fobija. Tehnike izlečenja zavise od osoba, a simptomi straha koji uzrokuju insekti, od kog pati najveći broj ljudi, najčešće mogu kombinovati dve vrste terapije iz oblasti psihologija – izlaganje problemu i kognitivno bihejvioralnu terapiju, kako bi se ublažili simptomi i pronašli uzroci.

Izlaganje problemu

Ovaj vid terapije odnosi se na postepeno izlaganje izvoru fobije, odnosno insektima. Repeticijom se dolazi do sistemske desenzibilazije, odnosno nestanka straha od insekata. Počinje obično sa razgovorom i razmišljanjem o insektu, korišćenjem reči vezanih za fobiju koju stvaraju insekti, a koje kod ljudi izazivaju nelagodu, zatim se uključuje prikazivanje slika i video materijala, a završava sa susretom sa živim jedinkama insekata u kontrolisanom okruženju.

Kognitivna terapija

Kognitivno bihejvioralna terapija ili KBT podrazumeva podsticaj vaših misli i osećanja do spoznaje izvora fobije i direktnog uticaja šta uzrokuje vaše nekontrolisane reakcije i ponašanje kada sretnete bube. Ovaj vid terapije se najčešće kombinuje sa terapijom izlaganja i drugim metodama, kako bi se promenio način prvenstveno vašeg razmišljanja i sprečili aktivatori entomofobije, sa ciljem da preuzmete kontrolu nad vlastitim mislima i osećanjima koja se preterano ispoljavaju u određenim situacijama kada se pojave ili spomenu insekti.

Entomofobija ili insektofobija je izlečiva, što je slučaj i sa ostalim fobijama, i to je najvažniji zaključak ove teme. Ukoliko strah od insekata često remeti vaš regularni život i mentalno zdravlje, obratite se lekaru ili terapeutu kako bi prevazišli ovu fobiju, a u međuvremenu, potrudite se da istrebite inesekte iz svog okruženja, a u tome vam može pomoći profesionalna služba za DDD usluge, kao što je Eko Tim.