Kako prepoznati slepo kuče?

Slepo kuče (lat. Spalax leucodon) je sisar iz reda glodara. Telo je prekriveno krznom, cilindričnog oblika, kratki udovi i uzbačeni sekutići su jedna od karakteristika slepog kučeta. Glava je šira od tela, sa malim ušima i skoro zakržjalim očima.

Slepo kuče hrani se samo biljnom hranom i velika je štetočna bašti i rasadnika. Posebno velike štete može naneti krompirištima. Kopa hodnike u zemlji zubima, a nogama izbacuje iskopanu zemlju.

Vojvođansko slepo kuče

Vojvođansko slepo kuče živi u delu Subotičke i Deliblatske peščare kao i u okolini susednih mesta u Mađarskoj. Živi podzemnim načinom života, a na površinu tla gotovo ne izlazi. Specifičan je za ovaj predeo, i ne živi ni na jednom drugom mestu na svetu. Ograda koja se gradi uzduž granične linije Mađarske i Srbije može da dovede do izumiranja ove retke vrste.

Kako suzbiti slepo kuče?

Slepo kuče je ugrožena vrsta koja ima status prirodne retkosti. Slepo kuče je zakonom je zaštićena vrsta glodara.