slepo kuče

Kako prepoznati slepo kuče?

Slepo kuče (lat. Spalax Leucodon) je sisar iz reda glodara. Telo mu je prekriveno krznom, cilindričnog oblika, kratki udovi i veliki beli izbačeni sekutići su jedna od glavnih karakteristika slepog kučeta. Glava je šira od tela, sa malim ušima i skoro zakržljalim očima.

Ova vrsta je endemična za jugoistočnu Evropu, najčešće se može pronaći na Balkanu i u delovima Turske. Žive u kolonijama koje se uglavnom sastoje od mužijaka, nekoliko ženki i njihovih mladunaca.

Slepo kuče je biljojed, hrani se samo biljnom hranom i velika je štetočna ukoliko se nađe u bašti ili rasadniku. Posebno velike štete može naneti krompirištima, a među biljkama koje najčešće napada su i luk, peršun, šargarepa i ostale vrste krtolastog bilja i baštenskih kultura koja rastu pod zemljom.

Hranu skladišti u pripremljenim podzemnim skloništima i retko kad izlazi na površinu. Za razliku od sličnih vrsta glodara, slepo kuče ne pada u hibernaciju, zimski san, aktivno je tokom čitave godine, pa mu je potrebno više prikupljenih zaliha hrane pred zimski period.

Živi u razgranatim tunelima izuzetno velikih dužina. Hodnike kopa pod zemljom zubima, a nogama izbacuje iskopanu zemlju. Najveća dubina na kojoj gradi mrežu tunela je do 3m ispod zemlje, mada je najčešće u zoni oraničnog sloja.

Vojvođansko slepo kuče

Vojvođansko slepo kuče živi u delu Subotičke i Deliblatske peščare kao i u okolini susednih mesta u Mađarskoj. Živi podzemnim načinom života, a na površinu tla gotovo da ne izlazi. Specifičan je za ovaj predeo, i ne živi ni na jednom drugom mestu u svetu. Ograda koja se gradi uzduž granične linije Mađarske i Srbije može da dovede do izumiranja ove retke vrste.

Kako suzbiti slepo kuče?

Slepo kuče je ugrožena vrsta koja ima status prirodne retkosti. Po Pravilniku o zaštićenim vrstama Republike Srbije, na osnovu Zakona o zaštiti prirode, slepo kuče se nalazi na listi strogo zaštićenih divljih vrsta. Primena preventivnih mera deratizacije uslov je da se spreči potencijalno nastanjivanje u željenoj oblasti, bez direktne štete nanete samoj životinji. Kako bi bili sigurni da štitite svoje useve, bez da nanosite štetu i kršite zakon, pozovite nas kako bi zakazali tretman ili savetovanje o tome kako efikasno i trajno da rešite svoj problem.