insekti

Insekti – beskrilni i krilni

Insekti (lat. Insecta) su vrsta zglavkara, najmnogobrojnija klasa životinja koja obuhvata oko milion opisanih vrsta, iako je njihov pravi broj neuporedivo veći. Žive na svim delovima planete, u vazduhu, vodi, tlu. Većinom su malih razmera, sitne životinje, sa telom najčešće sastavljenim iz tri dela: glava, trbuh, grudi, na kojim se nalaze krila. Prema građi, dele se na redove tvrdokrilci, pravokrilci, dvokrilci i slično.  Nauka koja se bavi ispitivanjem insekata naziva se entomologija.

Značaj insekata za prirodu i ekosistem planete Zemlje je nemerljiv, bez njih i neodrživ jer igraju ključnu ulogu u mnogim procesima, poput oprašivanje biljaka. Ipak, i pored toga, određene vrste stvaraju probleme i štetu po čoveka i njegovu okolinu, najčešće poljoprivrednim i šumskim kulturama, ali i kao paraziti domaćih životinja, odnosno paraziti čoveka i stoke, prenosioci epidemičnih bolesti.

Eko Tim nudi usluge dezinsekcije kao rešenje za vaš stambeni ili poslovni prostor, njive i polja, zaštitu prehrambenih proizvoda, kao i skladišta robe različite namene. Upoznajte se bliže sa najzastupljenijim insektima na našim prostorima, kao i procesima dezinsekcije po evropskim standardima, uz primenu ekološki bezbednih preparata.

Dezinsekcija insekata

Dezinsekcija insekata je najefikasnija metoda borbe protiv ovih štetočina. U zavisnosti od studije slučaja, vrste insekta i prostora koji je potrebno zaštititi, sprovode se adekvatne mere. Proces eliminacije ili kontrole insekata različito se tretira u otvorenim i zatvorenim prostorima.

Osnovna podela dezinsekcije je na preventivne (sprečavanje pojave insekata) i kurativne (istrebljenje insekata) mere dezinsekcije. Fizičke, biološke i hemijske metode podrazumevaju skup operacija za efikasno uklanjanje štetočina. One podrazumevaju upotrebu insekticida, zagrevanje ili zamrzavanje, primena barijera u vidu mreža i traka, kao i upotrebu predatora, prirodnih neprijatelja neželjenih štetočina. Ove tehnike upotrebljuju se kako u stambenim i poslovnim objektima, tako i u različitim sektorima poput poljoprivrede, građevinarstva i prehrambene industrije. Dezinsekciju je poželjno da sprovede stručno lice uz adekvatnu procenu i primenu jedne od navedenih mera.