Prisustvo muva predstavlja faktor rizika sa stanovišta javnog zdravlja, pa je neophodno kontrolisati njihovu populaciju i redovno vršiti dezinsekciju.

Muve imaju telo podeljeno u tri regiona:Glava, grudni koš i abdomen. Karakteristične su po tome što imaju samo jedan par krila. Prosečni životni vek im je od 15 do 25 dana. Žive u smeću i na mestima gde ima životinjskih fekalija, hrane se i organskom i raspadljivom materijom.

To su leteći insekti koji preovlađuju u ruralnim sredinama, mada su veoma prisutni i u urbanim sredinama. Kako u domovima, tako i na primer u prodavnicama hrane, restoranima, hotelima ili bilo kojim ugostiteljskim preduzećima, njihovo prisustvo je sa nekoliko stanovišta neadekvatno. Osim što ostavljaju neprijatan utisak, mogu da izazovu i bolest.Neophodno je rešiti problem sa muvama jer  predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i životinja i nosioci su raznih bolesti.

Muve su sposobne da se prilagode u bilo kom okruženju, izuzev veoma hladne klime. Ako se nađu u velikom broju u vašem domu, brzo mogu postati fizički dosadne. Iz tih razloga se muve smatraju štetočinama i važno ih je iskoreniti.

Kako se rešiti muva?

Ukoliko imate problem sa muvama, najbolje je da se obratite specijalizovanim kompanijama za suzbijanje muva. Korišćenje profesionalne usluge će vam na najefikasniji način omogućiti da rešite problem sa muvama i drugim letećim insektima.