muve

Karakteristike muva

Muva (lat. Brachycera) ima telo podeljeno u tri regiona: glava, grudni koš i abdomen. Karakteristične su po tome što imaju samo jedan par krila. Prosečni životni vek im je od 15 do 25 dana. Žive u smeću i na mestima gde ima životinjskih fekalija, hrane se i organskom i raspadljivom materijom.

Prisustvo muva predstavlja faktor rizika sa stanovišta javnog zdravlja, pa je neophodno kontrolisati njihovu populaciju i redovno vršiti dezinsekciju.

To su leteći insekti koji preovlađuju u ruralnim sredinama, mada su veoma prisutni i u urbanim sredinama. Kako u domovima, tako i na primer u prodavnicama hrane, restoranima, hotelima ili bilo kojim ugostiteljskim preduzećima, njihovo prisustvo je sa nekoliko stanovišta neadekvatno. Osim što ostavljaju neprijatan utisak, mogu da izazovu i bolest.Neophodno je rešiti problem sa muvama jer  predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i životinja i nosioci su raznih bolesti.

Muve su sposobne da se prilagode u bilo kom okruženju, izuzev veoma hladne klime. Ako se nađu u velikom broju u vašem domu, brzo mogu postati fizički dosadne. Iz tih razloga se muve smatraju štetočinama i važno ih je iskoreniti.

Vrste muva

Muve delimo na dve velike grupe, koje sišu krv, familije poput muva pecara, Stomoxydae i ce-ce muva, Glossinidae i koje ne sišu krv, familije poput domaća, Muscidae i zunzara, Calliphoridae.

Muve zunzare

Muva zunzara (lat. Calliphoridae) ili muva mesara je naziv za nekoliko vrsta muve sa usnim aparatom prilagođenim za lizanje. Calliphora Erythrocephala je vrsta muve koju najčešće srećemo. Ona živi u čovekovom okruženju, stanovima i kućama, u periodu mart novembar, dužine je oko 10mm. Calliphora Vomitaria poznata i kao plava zujara odgovaraju više temperature, pa je možemo videti u periodu april oktobar. Izdvaja se još i zlatna zunzara ili Lucilia Cesar, koja je nešto manja od prethodnih.

Psihode

Psihode (lat. Psycoda Alternata) su male muve dugačke do 4mm. Hrane se organskim materijama u raspadanju pa se mogu naći u vlažnim i senovitim prostorima, odnosno u blizini kanalizacionih mreža i septičkih jama. Ukoliko se nađu u prostoru, najčešće okupiraju kuhinje, kupatila i druge prostorije u kojim se nalazi vodovodna i kanalizaciona instalacija. Odrasli psihodi retko napuštaju mesto na kojem su se izlegli.

CC muva

Cece muva (lat. Glossinidae) ili Tik-Tik muve su ozloglašeni primerci vrste koji naseljavaju srednju kontinentalnu Afriku. Muve CC poznate su kao prenosnici različitih bolesti, od kojih neke mogu imati i smrtni ishod. U pitanju su velike muve, veličine do 1.5cm, prepoznatljivog oblika, sa velikom glavom i upečatljivo razdvojenim očima. Cece muve su česta tema kad je reč o epidemijama i vektorskim zaraznim bolestima. Najpoznatija je bolest Afrička bolest spavanja (lat. Tripanosoma Brucei), koja može imati fatalan ishod ukoliko se ne leči.

Kako se rešiti muva?

Ukoliko imate problem sa muvama, najbolje je da se obratite specijalizovanim kompanijama za suzbijanje muva. Korišćenje profesionalne usluge, dezinsekcija će vam na najefikasniji način omogućiti da rešite problem sa muvama i drugim letećim insektima.

Zamka za muve

Alternativno rešenje je zamka za muve, koja privremeno može smanjiti problem. Na tržištu se nalazi veliki broj različitih klopki za muve, kao i saveti kako da u sopstvenoj režiji napravite zamku. Za koji aparat protiv muva da se odlučite, zavisi od vaših potreba, broja muva kao i prostora koji želite da zaštitite.