Postoji veći broj štetnih insekata koji su pretnja drvetu u kući, najpoznatiji je žižak (crv u drvetu, crvotočina)

Crvi koji se nastane u drvetu vrlo često su problem koji se godinama zanemaruje ili ne primeti.

Kada napadnu nameštaj, parket ili krovnu građu mogu ih ozbiljno oštetiti i naneti vam veliku materijalnu štetu i zato uništavanju crva u drvetu treba pristupiti čim ih primetite.

Kako da znate da li imate baš žižak u  parketu?

Ovo su zankovi koji znače da postoji prisustvo žiška u vašoj kući.

Jedan od prvih znaka je svakako rupe u prketu ili na bilo kojoj drvenoj površini.

Proverite na našem sajtu kako izgleda zaraženo drvo, kako biste bili sigurni da je upavo to problem i u vašoj kući.

Sitna piljavina oko rupica u drvetu

Žižak u drvetu često predstavlja veliki problem ljudima tako što proizvodi neprijatan zvuk dok nagriza drvo.

Kako sprečiti pojavu žiška u vašoj kući?

Problemi mogu nastati već u stovarištu drvene građe, odakle može stići materijal koji već ima larve koje se nalaze u njemu. Zato bi se zaštita drveta od insekata trebala obaviti što pre, za to se grade posebni pogoni gde se koriste mikrotalasi za neutralisanje crva.

Ako se primeti drvena građa koja je zaražena štetnim insektima, ona treba što pre biti uklonjena sa tog prostora.

Eko Tim ima efikasna rešenja i sprovodi mere termalnog zamagljivanja i fumigacije za potpuno uništenje crvotočine u drvetu.