plamenac brašna

Šta je plamenac brašna

Plamenac brašna (lat. Ephestia kuehniella) je leptir dužine od 10 do 14mm, čiji raspon krila se kreće od 20 do 22mm. Prednja krila su sive, a zadnja prljavo bele boje. Ženka polaže oko 200 jaja u brašno iz kojih se razvija gusenica veličine do 18mm. Odgovarajuća temperatura pogodna za razvoje ovog insekta je oko 29⁰C. U toku godine može da se razvije tri generacije plamenaca brašna.

Šteta koji plamenac brašna nanosi

Plamenac brašna nastanjuje brašno. U njemu polaže jaja, koja se razvijaju u gusenicu koja dalje lepljivim nitim kontaminira brašno. Na taj način stvaraju se veće ili manje grudve, koje zapušavaju cevi u mlinovima, te mogu napraviti veliki problem u radu mlina. Obično nastanjuje mlinove, ali i sva ona mesta gde se nalazi brašno. Pored pšenice i brašna, plamenac brašna napada i suvo voće, kikiriki, sojino brašno, suve gljive, jezgro oraha, bademe, testeninu…

Plamenac suvog voća

Plamenac suvog voća (lat. Plodia Interpunctella) je fotofobna štetočina koja se hrani žitom i njegovim prerađevinama. Može se pronaći u skladištima suvog povrća i voća, dvopeka, keksa i sličnih prehrambenih proizvoda. Na našim prostorima vrsta ima do tri generacije. Prezimljava u formi gusenice i lutke.

Kako se rešiti plamenca brašna

Pre unošenja proizvoda u skladište, silos, ostavu, neophodno je dobro pripremiti prostor. Drugim rečima, očistiti ga, sanirati, ukoliko postoje neka oštećenja, obaviti preventivnu dezinsekciju. Kada se proizvod unese u prostor, savetuje se stalna provera temperature, vlažnosti vazduha, ambalaže u kojoj se nalazi proizvod i sl.

Ukoliko dođe do pojave plamenca brašna, najefikasniji, najbrži i najsigurniji način uništenja jeste sprovođenjem fumigacije. Da bi fumigacija sve to postigla neophodno je da je sprovedu profesionalci, ljudi koji imaju znanje i neophodna hemijska i mašinska sredstva.

Fumigacija se sprovodi u hermetički zatvorenom prostoru, da slučajno ne bi došlo do curenja gasa u spoljašnju sredinu. Proces traje ukupno osam dana, šest dana je delovanje gasa na zaražene proizvode, a dva dana se vrši provetravanje.

Ukoliko se plamenac brašna javi u manjim, kućnim ostavama, svi zaraženi proizvodi se bacaju, a prostor se temeljno čisti, dezinfikuje, nakon čega se mogu ubaciti novi, zdravi proizvodi.

Uspešnu borbu sa plamencom brašna obavljamo i mi iz Eko Tima. Iskustvo u radu, kao i odgovarajuća ekološka sredstva su glavni alati u našem poslu. A da smo dobri u tome potvrđuju i standardi EU koje ispunjavamo, kao i dozvole od strane nadležnih službi.

Kontaktirajte nas za sve nedoumice i pitanja, kao i dogovor oko izlaska na teren i procene situacije.