popci

Kako izgleda popac

Popac (lat. Gryllidae) pripada redu Orthoptera, pravokrilaca. Telo im je tamno i zdepasto, glava okrugla i krupna sa tri prosta i dva složena oka. Mužijaci imaju organe za proizvodnju zvuka.

Popac je insekt štetočina koja napada biljni rasad i mlade biljke u početnim fazama, ali i druge insekte i larve. Postoji više različitih vrsta koje se međusobno razlikuju. Podela po veličini, koja se kreće od 14 do 26mm i podela po staništu koje može biti u domaćinstvima, duž reka i drugih vlažnih sredina, u zemljištu, ali i na oranicama i visokim nadmorskim visinama.

Vrste popaca

Kućni popac

Kućni popci (lat. Acheta Domesticus) u svakodnevnom životu, poznati su kao cvrčci sa prepoznatljivom pesmom. Iako nam zvuče prilično prijatno i romantično u pitanju je veoma opasna štetočina, koja već u proleće čini znatnu štetu. Tamne je boje, ima krupnu glavu sa koje se pružaju končasti, dugi pipci i valjkasto telo dužine 2cm. Imaju snažne zadnje noge, razvijene za skakanje. Živi na tamnim, vlažnim i toplim mestima.

Kućni popac je treći insekt koji je ocenjen kao odličan izvor proteina i kao takav, uvršten kao bezbedan insekt u ishrani ljudi. O ukusima ne treba raspravljati.

Poljski popac

Poljski popac (lat. Gryllus Campestris) je insekt štetočina koja se hrani biljkama, drugima insektima i larvama. Naseljava visoke nadmorske visine, neobrađeno zemljište, ali i oranice, ali boravi u podzemnim hodnicima. Crno smeđe je boje sa dužinom tela koja se kreće od 2 do 2,6cm. Posebno je aktivan noću. Imaju larve koje prezimljavaju zimu, tako da početkom proleća proždrljivo jedu rasad povrća, žitarice, ali nereteko, napada voće i vinograde, posebno korenje mladog vinograda, što može naneti ogromnu štetu.

Ženka poljskog popca polaže oko 600 jaja. Neophodni su posebni uslovi da bi se izlegao najveći broj, temperatura oko 33⁰C i dovoljno vlage. Ukoliko nastupi period kiše, jaja će propasti, a ženka će nastaviti da ih polaže nakon kiše.

Stepski popac

Stepski popac (lat. Aheta Desertus) je insekt koji naseljava doline reka, potoka, vlažna područja, kao i prostor koji se navodnjava. Ovo je najrasprostranjenija vrsta popaca na našem području. Poligaf je i hrani se velikim brojem biljaka poput vinova loza, jagoda, a štetu nanosi i rasadnicima. Crne je bolje, sa dužinom koja se kreće od 1,4 do 1,8cm. Kao i poljski popac, veoma je aktivan noću. Larve su takođe prezimljavajuće, te na samom početku proleća uništavaju korenje mladih biljaka. Ženka stepskog popca može da položi i do 3000 jaja. Polaganje se vrši, kao i kod poljskog popca, neposredno ispod zemlje i neophodno je da bude vlažno zemljište kako bi se iz zemljišta razvile larve koje se presvlače 7 do 13 puta i iz njih se dalje razvijaju odrasle jedinke.

Kako istrebiti popca

Popci su veoma velike štetočine i zbog toga je neophodno pružiti odgovarajuću borbu. Postoji više različitih načina.
– U rano proleće, kada su larve zbog hladnoće veoma spore, idealno je vreme za njihovo mehaničko uništenje, odnosno sakupljanje;
– Prolećnom pripremom zemljišta, oranjem i drugim mašinskim procesima, uništavaju se larve koje se obično sakrivaju pod grumenjem zemljišta;
– Ptice i ježevi su veliki neprijatelji popaca i zato ih je poželjno puštati i nastanjivati na zemljište gde ima popaca;
– U aprilu i maju dobro je obilno zaliti zemljište, nakon čega popci beže i kreću u potragu za suvljim površinama;
– Postavaljanje mamaca u vidu kuvanog zrna žita, kukuruza, ječma u male posude zajedno sa ostacima zemljišta privućiće popce, koje je lako dalje ukloniti.

Pored mehaničkih vidova uništavanja, postoji i hemijski način primenom odgovarajućih insekticida. Profesionalci, kao što smo mi- Eko Tim, koriste ekološka sredstva za proces fumigacije, usklađena sa standardima EU. Takođe posedujemo i sve neophodne dozvole nadležnih organa za nesmetan rad. Pre samog procesa, izlazimo na teren da procenimo situaciju i donesemo najbolji mogući plan za istrebljenje popaca. Pozovite nas, tu smo da vam pomognemo.