Kako prepoznati vatrene stenice?

Vatrene stenice (Pyrrhocoridae) su familija u okviru podreda stenica koja obuhvata mali broj vrsta crne i jarko crvene boje tela. Upadljivim bojama one imitiraju otrovne insekte pa se time štite od predatora. Prednja krila su u vidu polukrilaca (hemielytrae – gr. hemi – pola; elytron – pokrivač). Obično su bez zadnjih krila, mada ima i izuzetaka. Odrasle jedinke nemaju sposobnost letenja.

Veličina tela se kreće od 9-11 mm.

Gde se pojavljuju?

Vatrene stenice su prilagođene na različita staništa i načine života.

Tako se mogu naći na kopnu, zemlji, biljkama, u vodi kao što ima i poluvodenih koje se zadržavaju samo na površini vode.

Oni se često primećuju da formiraju nakupine, posebno kao nezrele forme, od desetina do možda stotinu jedinki. Mogu se naći u velikim gomilama na kori stabala, starim drvenim ogradama.

Uvek biraju sunčanu stranu.

Najčešće se pojavljuju u proleće i na jesen, a hrane se uglavnom semenkama biljaka.